Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών για το 2016 στη Λευκάδα

Δείτε λεπτομέρειες στην προκήρυξη.

Ω5ΟΨ7ΛΕ-Ζ24