Πρωτοβουλίες Επιμελητηρίου για την ανακούφιση των επαγγελματιών του Νομού Λευκάδας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας καλεί τον επαγγελματικό κόσμο του Νομού να μη προβεί στη καταβολή ασφαλιστικών – φορολογικών υποχρεώσεων στα τέλη του Φεβρουαρίου, αν προηγουμένως δεν ενημερωθεί για νεώτερες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης σχετικά με τα παραπάνω. Αναλυτικότερα, κάνει γνωστό ότι σε συνεργασία με τον Βουλευτή του Νομού, ο οποίος έχει υποβάλλει σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή, και ύστερα από επανειλημμένες συναντήσεις στα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών – Κοινωνικής Ασφάλισης) απέστειλε το τελευταίο διάστημα δυο ακόμη έγγραφα στη κεντρική διοίκηση διεκδικώντας διευκολύνσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο και αναμένονται απαντήσεις.

Η διοίκηση του φορέα φρονεί ότι επιβάλλεται τα αιτήματα που υπέβαλλε να γίνουν αποδεκτά, αφού αποτελούν ουσιαστικά μέτρα για την ανακούφιση των επαγγελματιών, οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή ασφυκτιούν και δεν προχωρούν σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους, γιατί αδυνατούν να το πράξουν.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης