Τα θέματα των επερχόμενων συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση  το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016  και ώρα  10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Λειτουργία της  ΕΤΙΝ.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος  Καλούδης.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Κατάσταση  στέγασης  μαθητών  Κοντοκαλίου , μη  ανέγερση νέου  Σχολικού  Κέντρου

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος  Καλούδης.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  3η : Κλείσιμο  Δημοτικών  Σφαγείων  Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος  Καλούδης.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Για την πορεία αποκατάστασης του δρόμου προς Μύρτο Κεφαλονιάς

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην τοποθέτηση της Γέφυρας στον Χάρακα Κεφαλονιάς.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για τη μη ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ρέματος στην είσοδο της Κασσιώπης Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου από 4θέσιο σε 3θέσιο

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο ηλεκτρισμού στις εθνικές και επαρχιακές οδούς της Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  9η: Λειτουργία περιφερειακού ταμείου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  Επικύρωση  πρακτικών  της 1ης , 2ης , 3ης, 4ης , 5ης, 6ης , 7ης , 8ης , 26ης συνεδρίασης έτους  2015 του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων .

Εισηγητής:  Ο    Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  κ. Χρήστος  Μωραίτης.

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Ενημέρωση σχετικά  με  την ΕΤΙΝ.

Εισηγητής:  Ο  θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής κ.  Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Διατήρηση των Κτηματολογικών Γραφείων  των Ιονίων Νήσων:  Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου και ενέργειες κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Εισηγητής:  Ο  επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος  Καλούδης.

 

ΘΕΜΑ  4ο : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Οικ. Έτους  2016  Π.Ι.Ν.

Εισηγητής : Ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος  Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  υλοποίηση υδατοδρομίων σε  Κεφαλονιά , Ιθάκη, Μεγανήσι.

Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Παραχώρηση αίθουσας στο νέο σχολικό συγκρότημα (Φαραώ) στην ΕΛΜΕ Κεφ/νιάς –Ιθάκης.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή ποσού χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 022 του ΠΔΕ έτους 2015 για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17-11-2015 στις υποδομές της Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Π.Ε. Ιθάκης.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αναμόρφωση κατανομής ποσού χρηματοδότησης σε επιμέρους έργα των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης» – ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 10ο : Οινοποιεία Κεφαλονιάς. Προβλήματα από την επιβολή του ΕΦΚ.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 11ο : Απαλλοτρίωση του δρόμου πρόσβασης του Αεροδρομίου Κεφαλονιάς.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 12ο : Το βακτήριο Xylella Fastidiosa.

Εισηγητής:  Ο  επικεφαλής της  παράταξης «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» κ.  Σπυρίδων  Σπύρου.

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Σεισμικοί κίνδυνοι και μέγιστος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα

Εισηγητής:  Ο επικεφαλής της  παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Κατάργηση της πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και των τμημάτων ένταξης από το Υπουργείο Παιδείας.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής  της  παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.   Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Εισήγηση για λειτουργικές δαπάνες και κτιριακή υποδομή Γραφείων Α/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Εισηγητής:  Ο  επικεφαλής  της  παράταξης «ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ» Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Χρήστος  Άνθης

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Χρήστος  Μωραίτης

 [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση  την Κυριακή  6 Μαρτίου  2016  και ώρα  10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Λειτουργία  υφιστάμενου  ξενοδοχείου 4**** με την  επωνυμία  «LOUIS GRAND HOTEL GLYFADA» ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ. Δυναμικότητας  465 κλινών, εκτός  ορίου  οικισμού, Δήμου  Κερκυραίων, για  γνωμοδότηση.

 Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

 

ΘΕΜΑ 2ο : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού τύπου 3*** σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ Α.Ε» στη θέση «Υψόλιθος» Τ.Κ. Καλαμακίου, Δ.Ε. Λαγανά, Δήμος Ζακύνθου, για γνωμοδότηση.

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Λατομείο αδρανών υλικών και κινητή μηχανολογική εγκατάσταση σπαστηροτριβείου (θραύση – ταξινόμηση – παραγωγή αδρανών υλικών) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις», που βρίσκεται στη θέση «Θέματα» στη Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων του Δήμου Κεφαλονιάς, για γνωμοδότηση

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 4ο : Τουριστική μονάδα Γ΄ τάξης δυναμικότητας 128 κλινών στη θέση Διχάλια, του Δήμου Λειβαθούς, Ν. Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας “Αφοί Κόκκολη ξεν/κές & τουριστικές Επιχ/σεις Ε.Π.Ε.”», για γνωμοδότηση.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 5ο :  Εορτασμός των 300 χρόνων από τη νικηφόρα ναυμαχία της Κέρκυρας κατά των Τούρκων.

Εισηγητής:  Ο  επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος  Καλούδης.

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Σχετικά με την τροπολογία που αφορά στη χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας από τους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής  της  παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.   Θεόδωρος  Γουλής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 0,5 MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση “Παπαθανάτικα”, Τοπικής Κοινότητας Δουκάδων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

 

ΘΕΜΑ 8ο :Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση “Κάμπος”, Τοπικής Κοινότητας Γαρδελάδων της Π.Ε. Κέρκυρας», για διατύπωση απόψεων.

Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας  κ. Θεόδωρος  Χαλικιάς.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Λευκάδας σε δύο (2) επιτροπές :

  • Ορισμός εκπροσώπου στην  επιτροπή Θαλάσσιων μέσων  αναψυχής.
  • Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας  κ. Θεόδωρος  Χαλικιάς.

 

ΘΕΜΑ 11οΟρισμός  εκπροσώπων   της Π.Ε  Κέρκυρας στην  επιτροπή  Θαλάσσιων μέσων  αναψυχής

Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

 

ΨΗΦΙΣΜΑ για την απόλυση 2 εργαζομένων από το κηροπλαστείο της Μητρόπολης Κέρκυρας

Εισηγητής:  Ο επικεφαλής  της  παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.   Θεόδωρος  Γουλής.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Χρήστος  Μωραίτης