Το έργο του Δ. Σ. Τσερέ για την Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα από το 1829 έως το 1929 προσβάσιμο στο διαδίκτυο

Το βιβλίο του Δημήτρη Σ. Τσερέ με την έρευνά του σχετικά με την Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα κατά την περίοδο 1829 – 1929 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών το 2006.

Στο πόνημα παρουσιάζεται η έρευνα του συγγραφέα που περιλαμβάνει καταλόγους των διατελεσάντων καθηγητών και διευθυντών κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο καθώς και του δυναμικού των μαθητών. Συμπληρώνεται με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αρχειακό υλικό. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο, βρίσκεται στο συμπληρωματικό CD-ROM, λειτουργική έκδοση του οποίου μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΙΑΕΝ.

Η έρευνα του συγγραφέα είναι από τις βαθύτερες και πληρέστερες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και σχολικές μονάδες των προηγουμένων αιώνων στο ελλαδικό χώρο, ίσως από τις μοναδικές με τέτοιου είδους τεκμηρίωση.

Όπως σημειώνεται και στο εισαγωγικό κείμενο:

Γίνεται φανερό ότι το παράρτημα αυτό έχει εξαιρετική σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αποκαλύπτει το τεράστιο πρωτογενές αρχειακό υλικό, που δεν εμφανίζεται στο βιβλίο, και στο οποίο ο αναγνώστης, ιδίως ο Λευκαδίτης, μπορεί να βρει στοιχεία είτε για οικεία του πρόσωπα είτε για πρόσωπα που κινούν ένα γενικότερο ενδιαφέρον γιατί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του μικρού μας τόπου, και δεύτερον, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, που έχει επιστημονικά ενδιαφέροντα, να κάνει νέες ποικίλες συσχετίσεις των στοιχείων μιας αξιόπιστης σειράς δεδομένων για να τεκμηριώσει τις δικές του ερευνητικές υποθέσεις. Τα ίδια στοιχεία που περιέχει το CD ROM θα καταχωρηθούν και στο Διαδίκτυο.

Δείτε και περιηγηθείτε και πραγματοποιήστε αναζητήσεις στο αρχειακό κάνοντας κλικ εδώ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Περισσότερα στοιχεία για το βιβλίο:

Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα από το 1829 έως το 1929

Συγγραφέας: Τσερές, Δημήτρης Σπ.
Τίτλος: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Υπότιτλος: Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
Τίτλος σειράς: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Αριθμός σειράς: 43
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Εκδότης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Έτος έκδοσης: 2006
Σελίδες: 419
Αριθμός τόμων: 1 τόμος + 1 DVD
Γλώσσα: Ελληνικά
Θέμα: Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
Παιδεία-Εκπαίδευση
Τοπική κάλυψη: Λευκάδα
Χρονική κάλυψη: 1829-1929