Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων καταγγέλλει τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ & ανακηρύσσει την ΠΙΝ ως «ελεύθερη ζώνη από την συμφωνία ΤΤΙΡ»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων στη συνεδρίαση του (2η/30.01.2016) συζήτησε το θέμα «Καταγγελία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την μυστική εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας Διονύσιου Τσούκα.

Ο κ. Τσούκας εισηγήθηκε τα εξής:

«Τα τελευταία τρία χρόνια η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες μια νέα εμπορική και επενδυτική συμφωνία, την ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investment Partnership), η εφαρμογή της οποίας θα αποδυναμώσει όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμφωνία αυτή απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις τους στο σύνολό τους και καθιστά αδύνατη την επαναφορά τους σε δημοτικό έλεγχο. Εκχωρεί θεσμική εξουσία σε εταιρικά δικαστήρια στα οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι επενδυτές, παρακάμπτοντας το δικαστικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Την ίδια στιγμή προετοιμάζει το έδαφος για την υπονόμευση των νομικά κατοχυρωμένων κανόνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο και πλήττουν καίρια την ελευθερία λήψης αποφάσεων, όταν αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στην κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων.

Υπό το καθεστώς που οραματίζονται οι υποστηρικτές της ΤΤΙΡ, όποια δημοτική αρχή επιδιώξει να επαναφέρει υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε δημοτικό έλεγχο θα απειλείται με μηνύσεις που θα επισύρουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων, οι οποίες μάλιστα θα κρίνονται από εταιρικά και όχι εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για αρμοδιότητες που παραδοσιακά βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Τ.Α. Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, ο αστικός σχεδιασμός και η πολιτική προμηθειών φεύγει από τον έλεγχο της Τ.Α. Το μοναδικό κριτήριο για τις προμήθειες θα είναι η τιμή και οι μόνες αξίες που θα γίνονται σεβαστές θα είναι αυτές της αγοράς, αίροντας όποια εμπόδια για την κερδοφορία σχετίζονται με την προστασία της υγείας, τη δημόσια ασφάλεια και την περιβαλλοντική μέριμνα σε έναν ακόμα  τομέα.

Εκατοντάδες πόλεις, μεταξύ αυτών και μεγάλες πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, η Βιέννη, η Βαρκελώνη, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε ανακήρυξη των Δήμων τους ως Ελεύθερες Ζώνες από την συμφωνία ΤΤΙΡ ( ΤΤΙΡ FREE ZONES ) συμφωνώντας  στις εξής θέσεις και αιτήματα:

-H TTIP θα είναι καθοριστική για το ρόλο της Τ.Α., ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών, της εργασίας, των προμηθειών και της λήψης αποφάσεων.

-Το περιεχόμενο της ΤΤΙΡ πρέπει να δοθεί “ΤΏΡΑ” στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

-Ο προτεινόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών (ISDS) που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στα χέρια μεγάλων εταιρειών, πολυεθνικών η μη,  προκειμένου να ανατρέψουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να αφαιρεθεί από την συμφωνία. Η εφαρμογή προκαλεί  ιδιαίτερα υψηλό κόστος στο δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να προστατευτεί από το ISDS.

-Οι ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα, τα φάρμακα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία στην ΕΕ, βάση της ΤΤΙΡ υποβαθμίζονται σε σχέση με  τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωση τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. (Παράδειγμα τα φάρμακα. Για να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην Ευρώπη, πρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία να αποδείξει ότι δεν είναι επιβλαβές για πολίτη, αντίθετα στην Αμερική πρέπει ο κράτος να αποδείξει ότι είναι επιβλαβές)

-Ο έλεγχος της πολιτικής προμηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Η ΤΤΙΡ περιορίζει τη δυνατότητα της ΤΑ να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.

Για αυτούς και για άλλους λόγους που δεν γνωρίζουμε ( μυστικές διαβουλεύσεις ) καταγγέλλουμε την συμφωνία TTIP και προτείνουμε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να ανακηρυχθεί ως “Ελεύθερη Ζώνη από την συμφωνία ΤΤΙΡ»

Στη  συνέχεια  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  « Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής  εισηγήθηκε  στο  σώμα  την  ψήφιση  της  εξής πρότασης :

« Το  σίγουρο   είναι  ότι  οι  μεγάλοι  χαμένοι  από  τη  συμφωνία  αυτή  θα  είναι  οι  λαοί. Το  παραπέρα  άνοιγμα  των  εκατέρωθεν   αγορών  θα  εντείνει,  στο  όνομα  της  ανταγωνιστικότητας,  την  εκμετάλλευση  της  εργατικής  τάξης. Στόχος  είναι  να  πληγούν   τα  εργατικά  δικαιώματα  που έχουν   απομείνει  όρθια  και  θεωρούνται  για  τα  μονοπώλια  εμπόδιο  για  την  κερδοφόρα  τοποθέτηση  των  κεφαλαίων  τους.

Μεγάλο  θα  είναι,  ακόμη, το  χτύπημα  για  τους  μικρούς  επαγγελματοβιοτέχνες  και  τους αυτοαπασχολούμενους  για  τη  φτωχομεσαία  αγροτιά. Θα  επιδεινωθούν  όλοι  οι  όροι  της  ζωής  των  εργαζομένων, αυξάνοντας  τους  κινδύνους  για  τη  δημόσια  υγεία  και  το  περιβάλλον. Συμφέρον  για  τον  εργαζόμενο  λαό  σε  όλα  τα  κράτη – μέλη  της  ΕΕ και  τις  ΗΠΑ  είναι  να  δυναμώσει  την  κοινή  του  πάλη  ενάντια  στην  καπιταλιστική  εκμετάλλευση, ενάντια  στον  κοινό  εχθρό: Τα  μονοπώλια, την  εξουσία  τους, τις ενώσεις τους και τα  τρία (3) μνημόνια».

Το  Προεδρείο  έθεσε  σε  ψηφοφορία την  πρόταση  του  Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσούκα, υπέρ της οποίας ψήφισαν 13 περιφερειακοί σύμβουλοι, 2 ψήφισαν αρνητικά και 3 δήλωσαν αποχή. Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», υπέρ της οποίας ψήφισαν 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Συνεπώς το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία:

«Καταγγέλλει  την συμφωνία ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investment Partnership), και ανακηρύσσει  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  ως “Ελεύθερη Ζώνη από την συμφωνία ΤΤΙΡ».