610.000€ για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη παρακάτω.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Ω6ΙΧ7ΛΕ-ΛΡ9