Φωτογραφίες & βίντεο του Θανάση Κατωπόδη από την εκδήλωση “Σύμβολα της Ρωσίας”

symvola-tis-rosias (2) symvola-tis-rosias (3) symvola-tis-rosias (4) symvola-tis-rosias (5) symvola-tis-rosias (6) symvola-tis-rosias (7) symvola-tis-rosias (8) symvola-tis-rosias (9) symvola-tis-rosias (10) symvola-tis-rosias (11) symvola-tis-rosias (12) symvola-tis-rosias (13) symvola-tis-rosias (14) symvola-tis-rosias (15) symvola-tis-rosias (16) symvola-tis-rosias (17) symvola-tis-rosias (18) symvola-tis-rosias (19) symvola-tis-rosias (20) symvola-tis-rosias (21) symvola-tis-rosias (22) symvola-tis-rosias (23) symvola-tis-rosias (24) symvola-tis-rosias (25) symvola-tis-rosias (26) symvola-tis-rosias (27) symvola-tis-rosias (28) symvola-tis-rosias (29) symvola-tis-rosias (30) symvola-tis-rosias (31) symvola-tis-rosias (32) symvola-tis-rosias (33) symvola-tis-rosias (34) symvola-tis-rosias (35) symvola-tis-rosias (36) symvola-tis-rosias (37) symvola-tis-rosias (38) symvola-tis-rosias (39) symvola-tis-rosias (40) symvola-tis-rosias (41) symvola-tis-rosias (42) symvola-tis-rosias (43) symvola-tis-rosias (44) symvola-tis-rosias (45) symvola-tis-rosias (46) symvola-tis-rosias (47) symvola-tis-rosias (48) symvola-tis-rosias (49) symvola-tis-rosias (50) symvola-tis-rosias (51) symvola-tis-rosias (52) symvola-tis-rosias (53) symvola-tis-rosias (54) symvola-tis-rosias (55) symvola-tis-rosias (56) symvola-tis-rosias (57) symvola-tis-rosias (58) symvola-tis-rosias (59) symvola-tis-rosias (60) symvola-tis-rosias (61) symvola-tis-rosias (62) symvola-tis-rosias (63) symvola-tis-rosias (64) symvola-tis-rosias (65) symvola-tis-rosias (66) symvola-tis-rosias (67) symvola-tis-rosias (68) symvola-tis-rosias (69) symvola-tis-rosias (70) symvola-tis-rosias (71) symvola-tis-rosias (72) symvola-tis-rosias (73) symvola-tis-rosias (74) symvola-tis-rosias (75) symvola-tis-rosias (1)