Η απάντηση του Υπουργού Οικονομίας στις ερωτήσεις που υπέβαλε ο Βουλευτής Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, σχετικά με το ΕΣΠΑ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Βουλευτής Ν. Λευκάδας

αν. Γραμματέας Κ.Ο Νέας Δημοκρατίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 16 Μαρτίου 2016

Θέμα: Απάντηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε ερώτηση του Θανάση Καββαδά για παράταση κονδυλίων ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Λευκάδας

Μετά από ερώτηση με την υπ’αρ. πρωτ. 3402/22-2-2016 που κατέθεσε ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς προς το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εάν θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2007-2013» για τις επιχειρήσεις του Ν. Λευκάδας, οι οποίες, λόγω του  σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015, «βρέθηκαν σε αδυναμία ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων» και κατά συνέπεια «τη μη δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλιών», ο καθ΄ ύλην αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι:

«Στις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης των επενδύσεων για λόγους ανωτέρας βίας, αυτές εξετάζονται μεμονωμένα και βάσει τεκμηριωμένου αιτήματος του επενδυτή, το οποίο κατατίθεται σε εύλογο διάστημα μετά την περίοδο κατά την οποία διήρκησε η αδυναμία αυτή. Δεδομένου ότι ο σεισμός στη Λευκάδα έλαβε χώρα στις 17/11/2015, και άρα το διάστημα αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τους επενδυτές ξεκίνησε τότε, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διάρκεια και οι λόγοι της αδυναμίας υλοποίησης κάθε επένδυσης, η οποία –αν έλειπε το συγκεκριμένο φαινόμενο- θα υλοποιούνταν κανονικά εντός της επιλέξιμης περιόδου».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2007-2013» αφορά τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών και – όπως αναφέρεται και στην ερώτηση του βουλευτή- το εναπομείναν ποσό προς απορρόφηση, υπολογίζεται περί του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η απάντηση.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

3402_22-02-2016_Απάντηση_Ερωτήσεις_9521180_1