Μελέτες και προϋπολογισμοί για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του πρόσφατου σεισμού στη Νότια Λευκάδα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για καλύτερη ενημέρωση των δημοτών της Λευκάδας δίνουμε στη δημοσιότητα εισηγήσεις του 5ης/16 συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

ΘΕΜΑ  7οΑπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ στις 17-11-2015, προϋπολογισμού 840.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες Αθανίου, Δραγάνου και Κομηλιού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν και στις τρεις Τοπικές Κοινότητες περιλαμβάνουν  την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την ασφάλεια της  διέλευσης τους και κάποιων τοίχων  ανάντη που κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 682.926,83 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 840.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ με ποσό  750.000,00€ και  ΣΑΤΑ 2016 με ποσό  90.000,00€

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 49.998,59 €.

Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

Με την μελέτη προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης βλαβών στην Τ.Κ Αγίου Νικήτα που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17/11/2015. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε τρία σημεία, αναλυτικότερα:

 1. Δρόμος που οδηγεί στον Β/Κ του οικισμού.
 2. Επισκευές πλακόστρωτων από αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 στροφής επαρχιακής οδού εισόδου οικισμού έως πλάτωμα πλησίον ξενοδοχείου Όστρια (θέση 2 συν. σχεδίου) και τμήματος του κεντρικού πεζόδρομου (θέση 3 συν. σχεδίου)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 40.649,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 49.998,59 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα», προϋπολογισμού 136.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δυτικού άξονα της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν (α) την ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμώνα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων τα τελευταία χρόνια και (β) την επέκταση του εσωτερικού δικτύου στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας Λευκάδας σε μήκος 300m.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 840.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
  Πηγή (ΥΠΟΜΕΔΙ 750.000€ & 90.000 ΣΑΤΑ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση 2016

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΙΟΥ

TOΠIKH KOINOTHTA ΑΘΑΝΙOY
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 4 1-4, ΚΑΤΑΝΤΙ 21,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 5 ΑΝΑΝΤΙ 6,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 6 5-6-7-8, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 1,60 – 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
4 7 9-10, ΚΑΤΑΝΤΙ 10,00 1,00 – 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
5 8 1-2, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 7,00 1,60 – 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
6 9 2-3, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 7,00 2,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
7 10 3-4, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 7,00 2,20 -3,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
8 10′ ΑΝΑΛΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 10 8,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
9 11 4-5-6, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 38,00 30m μήκος:  3,00m ύψος &  8m μήκος :1,00 -3,00 m ύψος ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
10 11′ ΑΝΑΛΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 11 20,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
11 15 ΚΑΤΑΝΤΙ 6,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
12 15Β ΚΑΤΑΝΤΙ 6,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
13 16 ΑΝΑΝΤΙ 20,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
14 17 6-7, ΚΑΤΑΝΤΙ 24,00 2,00-4,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
15 30 9-10, ΑΝΑΝΤΙ 22,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
16 32 ΚΑΤΑΝΤΙ 50,00 1,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
17 39 PARKING, ΚΑΤΑΝΤΙ 18,00 3,60 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
18 46 15-16, ΚΑΤΑΝΤΙ 10,00 3,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
19 47 17-18, ΑΝΑΝΤΙ 19,00 1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
20 48 34-35, ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
21 49 36-37, ΚΑΤΑΝΤΙ 33,00 2,00-4,20-2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
22 55 13-14, ΚΑΤΑΝΤΙ 14,00 1,20-1,80 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
23 60 1-2, ΑΝΑΝΤΙ 8,00 1,45 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
24 61 3-4,  ΑΝΑΝΤΙ 51,00 1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
25 62 5-6,  ΚΑΤΑΝΤΙ 34,00 10,0μ μήκος: 1,0-2,0μ ύψος , 24μ μήκος : 2-2,20μ ύψος ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
26 65 ΑΝΑΝΤΙ 26 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
27 66 ΑΝΑΝΤΙ 30 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΓΑΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΓΑΝΟΥ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 10 15-16, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 25,00 2,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 11  17-18-19, ΚΑΤΑΝΤΙ 65,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 12 20-21, ΑΝΑΝΤΙ 30,00 2,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
4 12Β ΑΝΑΝΤΙ 12,00 1,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
5 13 22-23, ΚΑΤΑΝΤΙ 21,00 1,70 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
6 15 26-27, ΚΑΤΑΝΤΙ 29,00 2,10 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
7 16 28-29, ΑΝΑΝΤΙ 22,00 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
8 17 30-31, ΑΝΑΝΤΙ 28,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
9 18 32-33,  ΚΑΤΑΝΤΙ 25,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
10 23 42-43,  ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 1.00 – 3.00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ή ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
11 29 54-55, ΚΑΤΑΝΤΙ 16,00 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
12 30 56-57,  ΚΑΤΑΝΤΙ 9,00 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
13 31 58-59, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
14 33 62-63, ΚΑΤΑΝΤΙ 25,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
15 34  64-65, ΚΑΤΑΝΤΙ 35,00 1,70 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

ΘΕΣΗ: ΠΑΝΩΧΩΡΙ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 1-2,  ΚΑΤΑΝΤΙ 26,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 4 7-8, ΑΝΑΝΤΙ 35,00 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 9 18-19, ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 10 20-21, ΑΝΑΝΤΙ 29,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
5 11  22-23, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 1,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
6 12 24-25, ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
7 13 26-27, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

ΘΕΣΗ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΡΑΓΑΝΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΟΧΩΡΙ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1  7-8, ΚΑΤΑΝΤΙ 25,00 1,80 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΗΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΟΜΗΛΙΟY
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 1-2, ΑΝΑΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 1,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 3 5-6,  ΚΑΤΑΝΤΙ 55,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 4 7-8,  ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/21
4 ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
5 6 11-12, ΑΝΑΝΤΙ 25,00 1,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 7 13-14, KATANTI 12,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
7 8 15-16, ANANTI 16,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
8 9 17-18,  ΚΑΤΑΝΤΙ 16,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
9 10  19-20, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
10 11  21-22, ΑΝΑΝΤΙ 18,00 1,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
11 12 23-24, ΑΝΑΝΤΙ 28,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
12 14  27-28, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 1,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
13 15  29-30, ΑΝΑΝΤΙ 12,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
14 16 31-32,  ΚΑΤΑΝΤΙ 85,00 1,40 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
15 17 33-34, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
16 18  35-36, ΑΝΑΝΤΙ 9,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
17 19 37-38, KATANTI 18,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
18 20 39-40, ΑΥΛΗ 12,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
19 21 41-42, ΚΑΤΑΝΤΙ 10,00 1,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
20 22  43-44, ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 1,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 04-03-2016

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Θωμαή Λάζαρη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μελέτη: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015

ΠΡΟΥΠ: 840.000,00 Ευρώ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες Αθανίου, Δραγάνου και Κομηλιού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν και στις τρεις Τοπικές Κοινότητες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την την  ασφάλεια της  διέλευσης τους και κάποιων τοίχων  ανάντη που κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που βρίσκονται κατάντη θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σύμφωνα με την στατική επίλυση που επισυνάπτουμε  ενώ τα τοιχία που βρίσκονται ανάντη θα κατασκευαστούν από αργολιθοδομή.

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό δεκαεννέα (19) τεμάχια,  με συνολικό αθροιστικά  μήκος 358 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό οκτώ (08)  τεμάχια,  με συνολικό αθροιστικά μήκος 182 μέτρα. Η θέση των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες του οικισμού (χάρτες Google).

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό έντεκα  (11) τεμάχια για τον οικισμό του Δραγάνου και πέντε (05) τεμάχια για τον οικισμό Πανοχωρίου   με συνολικό αθροιστικά  μήκος 508 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04)  τεμάχια για τον οικισμό του Δραγάνου και τρία (03) τεμάχια για τον οικισμό Πανοχωρίου   με συνολικό αθροιστικά μήκος 89 μέτρα.

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό δεκατρία (13) τεμάχια με συνολικό αθροιστικά  μήκος 386 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό επτά (07)  τεμάχια,  με συνολικό αθροιστικά μήκος 120 μέτρα.

Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες των τριών οικισμών (χάρτες Google).

Στην Τ.Κ.  Αθανίου στην θέση «κάτω χωριό» και προς την διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο πλησίον της εκκλησίας της  Αγίας Παρασκευής     θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 225 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  και ένα φρεάτιο διακλάδωσης στην διασταύρωση των εκεί οδών.

Ακόμη στην Τ.Κ. Αθανίου θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια ηλεκτροφωτισμού και θα αντικατασταθεί το υπόγειο καλώδιο μεταξύ δύο ιστών ηλεκτροφωτισμού που έχει καταστραφεί.

Στην Τ.Κ. Δραγάνου στην θέση «Κατωποδάτα» θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 155 μέτρων διαμέτρου Φ90, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  και πέντε φρεάτια σύνδεσης με τις κείμενες ιδιοκτησίες.

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131, όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 682.926,83 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 840.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ με ποσό  750.000,00€ και  ΣΑΤΑ 2016 με ποσό  90.000,00€

Εισηγούμαι

 1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
 2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κων/νος Σέρβος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 840.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
  Πηγή (ΥΠΟΜΕΔΙ 750.000€ & 90.000 ΣΑΤΑ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
Ομάδα  Εκσκαφές – Χωματουργικά
1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ1) 1.1 ΟΔΟ1110 m3 3.865,00 1,52 5.874,80
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 1.2 ΟΔΟ1123Α m3 363,00 1,84 667,92
3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 1.3 ΟΔΟ1133Α m3 300,00 9,34 2.802,00
4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12) 1.4 ΟΙΚ2227 m3 270,00 27,64 7.462,80
5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10) 1.5 ΟΙΚ6448 m 110,00 6,60 726,00
6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 1.6 ΟΔΟ1212 m3 245,00 2,79 683,55
7 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.7 ΟΙΚ2269Α m 800,00 1,00 800,00
8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7) 1.8 ΥΔΡ6069 m3 104,00 20,80 2.163,20
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19) 1.9 ΟΔΟ3121Β m3 2.800,00 17,70 49.560,00
10 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 1.10 ΟΔΟ3121Β m3 592,00 21,00 12.432,00
Άθροισμα ομάδας   Εκσκαφές – Χωματουργικά   83.172,27
Ομάδα  Τεχνικά έργα – Ύδρευση
1 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2) 2.1 ΟΔΟ2532 m3 1.612,00 104,00 167.648,00
2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2) 2.2 ΟΔΟ2612 Kgr 126.000,00 1,15 144.900,00
3 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) 2.3 ΟΔΟ2532 m3 230,00 94,20 21.666,00
4 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 2.4 ΥΔΡ7018 Kgr 2.853,00 1,15 3.280,95
5 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΒ36) 2.5 ΟΔΟ2411 m2 2.100,00 1,75 3.675,00
6 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 2.6 ΟΙΚ7311 m2 150,00 22,50 3.375,00
7 Σωλήνες PVC  6 ΑΤΜ Φ110 (ΟΔΟΒ56.3) 2.7 ΥΔΡ6620.1 m 750,00 7,48 5.610,00
8 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2) 2.8 ΟΙΚ4212 m3 339,00 70,00 23.730,00
9 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1) 2.9 ΟΙΚ7914 m2 624,00 1,65 1.029,60
10 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1) 2.10 ΟΙΚ4501 m2 624,00 9,00 5.616,00
11 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26) 2.11 ΟΙΚ4226 m 65,00 11,20 728,00
12 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3) 2.12 ΟΔΟ4110 m2 1.850,00 1,20 2.220,00
13 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟΔ6) 2.13 ΟΔΟ4421Β tn 245,00 97,10 23.789,50
14 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2) 2.14 ΟΙΚ3811 m2 29,00 22,50 652,50
15 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4) 2.15 ΟΔΟ2532 m3 8,00 126,00 1.008,00
16 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (ΟΔΟΒ49) 2.16 ΥΔΡ6752 Kgr 540,00 1,45 783,00
17 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.47) 2.17 ΥΔΡ6622.1 m 225,00 14,10 3.172,50
18 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (ΥΔΡ13.3.3.3) 2.18 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 3,00 258,00 774,00
19 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.46) 2.19 ΥΔΡ6622.1 m 155,00 9,60 1.488,00
20 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm (ΥΔΡ13.3.3.2) 2.20 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 2,00 196,00 392,00
21 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.41) 2.21 ΥΔΡ6622.1 m 40,00 3,30 132,00
22 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ16.11) 2.22 ΗΛΜ   4 τεμαχ 5,00 51,50 257,50
23 Σέλλα παροχής ύδρευσης Φ32 για διάμετρο αγωγού ύδρευσης Φ90(ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΥΔΡΝ12.26.3) 2.23 ΥΔΡ6712.1 τεμαχ 5,00 24,60 123,00
24 Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων 0,40x 0,40 cm (ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΗΛΜ60.20.40.31) 2.24 ΟΔΟ2548 τεμαχ 2,00 60,00 120,00
25 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι  διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ονομαστ.διαμέτρουDN50mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.1) 2.25 ΗΛΜ   5 m 35,00 12,50 437,50
26 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 10 mm² (ΗΛΜ62.10.41.4) 2.26 ΗΛΜ 102 m 30,00 12,50 375,00
27 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 25 mm² (ΗΛΜ62.10.48.3) 2.27 ΗΛΜ  45 m 35,00 5,70 199,50
Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα – Ύδρευση   417.182,55

 

Αθροισμα εργασιών 500.354,82
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 90.063,87
Σύνολο 590.418,69
Απρόβλεπτα  15 % 88.562,80
Αναθεωρήσεις 3.945,34
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 682.926,83
Φ.Π.Α.   23 % 157.073,17
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 840.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 840.000,00

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 04-03-2016

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Θωμαή Λάζαρη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 840.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
  Πηγή (ΥΠΟΜΕΔΙ 750.000€ & 90.000 ΣΑΤΑ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση 2016

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες Αθανίου, Δραγάνου και Κομηλιού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν και στις τρεις Τοπικές Κοινότητες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την την  ασφάλεια της  διέλευσης τους και κάποιων τοίχων  ανάντη που κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν βρίσκονται κατάντη και ανάντη των  δρόμων. Τα τοιχία που βρίσκονται κατάντη θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σύμφωνα με την στατική επίλυση που επισυνάπτουμε  ενώ τα τοιχία που βρίσκονται ανάντη θα κατασκευαστούν από αργολιθοδομή. Τα τοιχία από αργολιθοδομή θα κατασκευαστούν ύστερα από στατική επίλυση των τοιχίων  ως τοίχων βαρύτητας.

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό δεκαεννέα (19) τεμάχια  όπου το μήκος τους και το ύψος τους φαίνονται στον  πίνακα (Π1), με συνολικό αθροιστικά  μήκος 358 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό οκτώ (08)  τεμάχια,  με συνολικό αθροιστικά μήκος 182 μέτρα. Η θέση των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες του οικισμού (χάρτες Google).

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό έντεκα  (11) τεμάχια για τον οικισμό του Δραγάνου και πέντε (05) τεμάχια για τον οικισμό Πανοχωρίου   όπου το μήκος τους και το ύψος τους φαίνονται στον  πίνακα (Π2), με συνολικό αθροιστικά  μήκος 508 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04)  τεμάχια για τον οικισμό του Δραγάνου και τρία (03) τεμάχια για τον οικισμό Πανοχωρίου   με συνολικό αθροιστικά μήκος 89 μέτρα. Η θέση των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες των  οικισμών  (χάρτες Google).

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικά θα είναι σε αριθμό δεκατρία (13) τεμάχια  όπου το μήκος τους και το ύψος τους φαίνονται στον  πίνακα (Π3), με συνολικό αθροιστικά  μήκος 386 μέτρων και τα τοιχία από αργολιθοδομές θα είναι σε αριθμό επτά (07)  τεμάχια,  με συνολικό αθροιστικά μήκος 120 μέτρα. Η θέση των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες του οικισμού (χάρτες Google).

Σε όλους τους τοίχους αντιστήριξης  θα τοποθετηθούν στην βάση καθώς και σε ύψος ενός (01)μέτρου πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου Φ110, 6 ατμοσφαιρών για την αποροή των όμβριων που σωρεύονται πίσω από τους τοίχους. Στους τοίχους από αργολιθοδομή ο σωλήν στην εξοδό του  θα επικαλύπτεται από κοίλο κεραμίδι για λόγους αισθητικής και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.   Το γέμισμα «μπάζωμα» πίσω από τους τοίχους θα υλοποιηθεί με κοκώδες υλικό διαμέτρου έως 200χιλιοστά για την καλύτερη στράγγιση των ομβρίων υδάτων. Στις αργολιθοδομές θα τοποθετηθεί μεταξύ του πρανούς και του κοκώδους υλικού υφαντό γεωυφάσμα από ίνες πολυπροπυλενίου, που βοηθά στις καλύτερες συνθήκες στράγγισης και στους τοίχους από σκυρόδεμα θα υλοποιηθεί προστατευτική επάλειψη των πίσω επιφανειών σκυροδέματος (πίσω παρειάς ) με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς.

Στην Τ.Κ.  Αθανίου στην θέση «κάτω χωριό» και προς την διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο πλησίον της εκκλησίας της  Αγίας Παρασκευής     θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 225 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  και ένα φρεάτιο διακλάδωσης στην διασταύρωση των εκεί οδών. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα τρία φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (Βάνες). 

Ακόμη στην Τ.Κ. Αθανίου θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια ηλεκτροφωτισμού και θα αντικατασταθεί το υπόγειο καλώδιο μεταξύ δύο ιστών ηλεκτροφωτισμού που έχει καταστραφεί.

Στην Τ.Κ. Δραγάνου στην θέση «Κατωποδάτα» θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 155 μέτρων διαμέτρου Φ90, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  και πέντε φρεάτια σύνδεσης με τις κείμενες ιδιοκτησίες. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφαλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα δύο  φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm (Βάνες).  Τα πέντε φρεάτια παροχής ύδρευσης θα είναι προκατασκευαμένα καθαρών διαστάσεων μήκους – πλάτους 0,40μ.Χ0,40μ. και 0,30μ. βάθους και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι διαμέτρου DN 32 mm , ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.  

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131, με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 μέτρων οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131.

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 682.926,83 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 840.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ με ποσό  750.000,00€ και  ΣΑΤΑ 2016 με ποσό  90.000,00€

 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

-Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και το Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

-Του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και Π.Δ.402/96.

-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ.323/89.

-Του Π.Δ.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όσον αφορά τη σύνταξη  μελετών-προμήθειες.

-Του Π.Δ.171/87 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  σε θέματα έργων ΟΤΑ.

-Τις δ/ξεις του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179Α/΄28.9.04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

-Τις δ/ξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας δημοσίων έργων.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  07-03-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 04-03-2016

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Θωμαή Λάζαρη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: Αποκαταστάσεις οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού.
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 49.998,59 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
Ομάδα  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ
1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 1.1 ΟΔΟ1123Α m3 30,00 2,60 78,00
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3) 1.2 ΟΔΟ1510 m3 300,00 14,40 4.320,00
3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 1.3 ΟΔΟ1133Α m3 100,00 8,40 840,00
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20) 1.4 ΟΔΟ1530 m3 380,00 1,05 399,00
5 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 1.5 ΟΔΟ3121Β m3 32,00 17,77 568,64
6 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 1.6 ΥΔΡ7018 Kgr 960,00 1,15 1.104,00
7 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2) 1.7 ΟΔΟ2531 m3 142,00 89,80 12.751,60
8 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50% (ΟΙΚ22.20.2) 1.8 ΟΙΚ2237 m2 120,00 11,20 1.344,00
9 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 1.9 ΟΙΚ7311 m2 380,00 22,50 8.550,00
Άθροισμα ομάδας   ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ   29.955,24

 

 

Αθροισμα εργασιών 29.955,24
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 5.391,94
Σύνολο 35.347,18
Απρόβλεπτα  15 % 5.302,08
Αναθεωρήσεις
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 40.649,26
Φ.Π.Α.   23 % 9.349,33
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 49.998,59
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49.998,59

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 17-2-2016

Ο Δ/ντης ΤΥΔΛ

 

 

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 17-2-2016

Ο Πρ/νος ΤΥΔΛ

 

 

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: Αποκαταστάσεις οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού.
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 49.998,59 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης βλαβών στην Τ.Κ Αγίου Νικήτα που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17/11/2015. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε τρία σημεία, αναλυτικότερα:

1          Δρόμος που οδηγεί στον Β/Κ του οικισμού.

Διόρθωση της ερυθράς του δρόμου με υπερύψωσή της κατά 1,50μ μέσο ύψος προς μείωση του ύψους του πρανούς με προϊόντα καταπτώσεων του Β/Κ, προμήθεια νέων από δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου, από τους αφαιρούμενους επικίνδυνους βράχους και τον καθαρισμό των πρανών της περιοχής. Κατασκευή νέου καταστρώματος με ομαλή προσαρμογή με τον υπάρχοντα δρόμο, μήκους 80μ περίπου, πλάτους 4μ και πάχους 12εκ. με 3Α μεταβλητού πάχους 10εκ. και ελαφρώς οπλισμένο με Τ131 σκυρόδεμα. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάχους 30εκ. και ύψους 1,30μ. οπλισμένου με διπλό πλέγμα Τ131. (θέση 1 συν. σχεδίου)

2          Επισκευές πλακόστρωτων από αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 στροφής επαρχιακής οδού εισόδου οικισμού έως πλάτωμα πλησίον ξενοδοχείου Όστρια (θέση 2 συν. σχεδίου) και  τμήματος του κεντρικού πεζόδρομου (θέση 3 συν. σχεδίου)

Καθαίρεση τμήματος πλακοστρώσεων με προσοχή κατά την εξαγωγή προς επαναχρησιμοποίηση ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50%, επισκευή του πλακόστρωτου με όμοια υλικά με ταυτόχρονη υπερύψωση των φρεατίων. Συμπλήρωση με όμοιες πλάκες. Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει είτε επί συμπυκνωμένου υποστρώματος των προς αντικατάσταση πλακών είτε επί των υφισταμένων, ανά θέση και κατόπιν επιτόπιας υποδείξεως του επιβλέποντος.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 40.649,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 49.998,59 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

Το έργο θα κατασκευασθεί με δημοπράτηση και για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

 1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 17-2-2016

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ.Μηχ.-Πολ.Μηχ.

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 17-2-2016

Ο Μελετητής

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: Αποκαταστάσεις οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού.
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 49.998,59 Ευρώ
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Χρήση: 2016
 

 

 

Εισήγηση έγκρισης μελέτης: “ Αποκαταστάσεις οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού.”

 

Με την μελέτη προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης βλαβών στην Τ.Κ Αγίου Νικήτα που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17/11/2015. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε τρία σημεία, αναλυτικότερα:

1          Δρόμος που οδηγεί στον Β/Κ του οικισμού.

Διόρθωση της ερυθράς του δρόμου με υπερύψωσή της κατά 1,50μ μέσο ύψος προς μείωση του ύψους του πρανούς με προϊόντα καταπτώσεων του Β/Κ, προμήθεια νέων από δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου, από τους αφαιρούμενους επικίνδυνους βράχους και τον καθαρισμό των πρανών της περιοχής. Κατασκευή νέου καταστρώματος με ομαλή προσαρμογή με τον υπάρχοντα δρόμο, μήκους 80μ περίπου, πλάτους 4μ και πάχους 12εκ. με 3Α μεταβλητού πάχους 10εκ. και ελαφρώς οπλισμένο με Τ131 σκυρόδεμα. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάχους 30εκ. και ύψους 1,30μ. οπλισμένου με διπλό πλέγμα Τ131. (θέση 1 συν. σχεδίου)

2          Επισκευές πλακόστρωτων από αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 στροφής επαρχιακής οδού εισόδου οικισμού έως πλάτωμα πλησίον ξενοδοχείου Όστρια (θέση 2 συν. σχεδίου) και  τμήματος του κεντρικού πεζόδρομου (θέση 3 συν. σχεδίου)

Καθαίρεση τμήματος πλακοστρώσεων με προσοχή κατά την εξαγωγή προς επαναχρησιμοποίηση ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50%, επισκευή του πλακόστρωτου με όμοια υλικά με ταυτόχρονη υπερύψωση των φρεατίων. Συμπλήρωση με όμοιες πλάκες. Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει είτε επί συμπυκνωμένου υποστρώματος των προς αντικατάσταση πλακών είτε επί των υφισταμένων, ανά θέση και κατόπιν επιτόπιας υποδείξεως του επιβλέποντος.

Η δαπάνη που απαιτε ίται είναι 40.649,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 49.998,59 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

Το έργο θα κατασκευασθεί με δημοπράτηση και για την κατασκευή του ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

 1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

 

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησής της.

 

Λευκάδα, 7-3-2016

Ο εισηγητής

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ.Μηχ.-Πολ.Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

για την έγκριση της μελέτης με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», των Τευχών Δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης

Γενικά

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δυτικού άξονα της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν (α) την ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμώνα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων τα τελευταία χρόνια και (β) την επέκταση του εσωτερικού δικτύου στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας Λευκάδας σε μήκος 300m.

Η περιοχή Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμώνα παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα υδροδότησης κατά τους θερινούς μήνες, κυρίως επειδή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ένας συνολικός σχεδιασμός που να προβλέπει τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις αποτελούνταν από απρογραμμάτιστες κινήσεις, οι οποίες μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονταν με ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερα δαιδαλώδους και άναρχου δικτύου αποτελούμενο από αγωγούς διαφόρων διατομών που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή, κατά κανόνα επιφανειακά και μέσα από χωράφια και για το οποίο είναι αδύνατος ο έλεγχος και η διαχείρηση αυτού από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου.

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης (εκτός την επέκταση στην Αγ. Μαρίνα) τώρα εξυπηρετείται από το δυτικό κλάδο του δικτύου του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτωνοακαρνανίας, ο οποίος τροφοδοτείται (α) από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου και (β) από τη γεώτρηση στη θέση ‘Καρτέρι’ μέσω της δεξαμενής ‘Βουνοράχη’. Οι αγωγοί που εξυπηρετούν την περιοχή της μελέτης συνδέονται απευθείας με τον καταθλιπτικό αγωγό του Συνδέσμου πριν την είσοδο αυτού στη δεξαμενή του Δρυμώνα.

Σχεδιασμός προτεινόμενου δικτύου

 • Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή Καθίσματος (ΛΕ08) που βρίσκεται σε υψόμετρο 150m, η οποία θα εξυπηρετεί την περιοχή Καθίσματος και την ευρύτερη περιοχή μέχρι την ισοϋψή των 130m.
 • Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή ΣΦ12 (υψόμετρο 355m) ως δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και ως πιεζόθραυση.
 • Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή της υδρομάστευσης Δρυμώνα ΣΦ14 (υψόμετρο 320m) ως δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και ως πιεζόθραυση.
 • Οι δύο κλάδοι που εξυπηρετούν την προς μελέτη περιοχή θα συνδεθούν με τη δεξαμενή του Δρυμώνα και θα τροφοδοτούνται απευθείας από αυτή.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Επιγραμματικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι ακόλουθες:

 1. Στεγανοποίηση και σύνδεση δεξαμενής Καθίσματος ΛΕ08
 2. Στεγανοποίηση και σύνδεση της ενδιάμεσης δεξαμενής ΣΦ12
 3. Αποκατάσταση συνδεσμολογίας της δεξαμενής της υδρομάστευσης Δρυμώνα ΣΦ14.
 4. Τοποθέτηση μειωτή πίεσης στον κόμβο Κ2 για την προστασία του δικτύου που τροφοδοτεί τη δεξαμενή Καθίσματος ΛΕ08
 5. Τοποθέτηση μειωτή πίεσης στον κόμβο Κ1 για την προστασία του δικτύου που τροφοδοτεί την ενδιάμεση δεξαμενή ΣΦ12 και αποκατάσταση σύνδεσης των δύο αγωγών PVC Φ63 και HDPE Φ40 με επέκταση αγωγού 10m
 6. Επέκταση δικτύου του κλάδου ΣΦ06-Κ9 με αγωγό HDPE Φ90 PN10 μήκους 130m, με σκοπό τη σύνδεση του αγωγού της δεξαμενής-υδρομάστευσης Δρυμώνα (ΣΦ12) με τη δεξαμενή Δρυμώνα (ΣΦ06)
 7. Τοποθέτηση νέου αγωγόυ HDPE Φ110 PN16 200m από τη δεξαμενή Καθίσματος (ΛΕ08) μέχρι τον κόμβο Κ4 επί του επαρχιακού και σύνδεση αυτού στον κόμβο Κ4 με τους δύο υφιστάμενους αγωγούς HDPE Φ63 & Φ40, με σκοπό την τροφοδότηση της δεξαμενής.
 8. Τοποθέτηση νέου αγωγού HDPE Φ110 PN10 270m από τη δεξαμενή Καθίσματος (ΛΕ08) μέχρι τον κόμβο Κ5 επί του επαρχιακού στον κόμβο προς Κάθισμα και σύνδεση αυτού με τον υφιστάμενο αγωγό HDPE Φ90 PN10, με σκοπό την τροφοδότηση της περιοχής του Καθίσματος και της ευρύτερης περιοχής από τη δεξαμενή (ΛΕ08) και τοποθέτηση 5 φρεατίων παροχής.
 9. Τοποθέτηση βαλβίδας εξαερισμού στον κόμβο Κ3, από όπου τροφοδοτείται το βόρειο τμήμα της περιοχής της μελέτης
 10. Κατασκευή φρεατίου στον κόμβο K10 επί του υφιστάμενου αγωγού προς το Κάθισμα και τοποθέτηση βαλβίδας εξαερισμού
 11. Επέκταση δικτύου κατά μήκος της παραλιακής οδού στο Κάθισμα με αγωγό HDPE Φ63 PN10 μήκους 700m και σύνδεση αυτού με το υφιστάμενο δίκτυο HDPE Φ90 και τοποθέτηση 20 φρεατίων παροχής
 12. Αντικατάσταση της στήλης του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της βόρειας γεώτρησης το Αγ. Νικήτα με χαλυβδοσωλήνα 2½’’ πάχους 4.5mm και μήκους 80m.
 13. Επέκταση δικτύου στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας με αγωγό HDPE Φ63 PN10, μήκους 300m και τοποθέτηση 7 φρεατίων παροχής και 1 πυροσβεστικού κρουνού
 14. Τοποθέτηση 20 φρεατίων παροχής στον υφιστάμενο αγωγό προς την παραλία του Καθίσματος Κ10-Κ6.
 15. Τοποθέτηση υδρομέτρων στις δεξαμενές και σε κύρια σημεία της περιοχής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρησης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 110.569,10€ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ 136.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», προϋπολογισμού 136.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

 

Λευκάδα,   10-03-2016

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ