Ο νέος τουριστικός οδηγός του Δήμου Λευκάδας – “Λευκάδα: Το απόλυτο γαλάζιο”

Δείτε και ξεφυλλίστε το νέο τουριστικό οδηγό του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Λευκάδα: Το απόλυτο γαλάζιο”