Ο νέος τουριστικός οδηγός του Δήμου Λευκάδας – «Λευκάδα: Το απόλυτο γαλάζιο»

Δείτε και ξεφυλλίστε το νέο τουριστικό οδηγό του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Λευκάδα: Το απόλυτο γαλάζιο»