Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Να εξασφαλιστεί η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη σε όλα τα σχολεία

Το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε όλα τα σχολεία συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Σάββατο 5 Μαρτίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του επικεφαλής της ΛΑΣΥ Θ. Γουλή και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ψήφισε ομόφωνα τα εξής:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά:

  • Να ξεκινήσει άμεσα η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) σε όλη τη χώρα.
  • Η Ενισχυτική Διδασκαλία και η ΠΔΣ να χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Από την επόμενη χρονιά η Ενισχυτική Διδασκαλία και η ΠΔΣ να ξεκινούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Να εξασφαλιστούν γι’ αυτό το λόγο οι απαραίτητοι μόνιμοι καθηγητές.
  • Μόνιμους διορισμούς που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες από την αρχή της σχολικής χρονιάς.