Σύσκεψη για τον καθορισμό αριθμού Αδειών Εργασίας Αλλοδαπών στο Διοικητήριο Λευκάδας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας κ. Θεόδωρου Χαλικιά, εν όψει τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 24990/366/2015 (ΦΕΚ Β 1092/10-6-2015) που αφορά τονκαθορισμό ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016, την 04-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ , στο Διοικητήριο Λευκάδας, με θέμα τον καθορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία της μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, αλιεργατών, εργατών γης και εργατών κτηνοτροφίας.

Λεπτομέρειες της προγραμματισμένης σύσκεψης καθώς και την απαιτούμενη πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr)) , ή στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λευκάδας (www.lefkada.gr)

Για την συμμετοχή στη σύσκεψη απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου από τους ενδιαφερόμενους (αποστολή στο φαξ 26453 60785 Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης , τηλ. Επικοινωνίας 26453 60788).