Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με τις άδειες χρήσης ύδατος

8η-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ-06.04