Άρχισε η εκπαίδευση της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας

Πρόκειται για μια Ομάδα που φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης στους πολίτες σε θέματα πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) και προστασίας του περιβάλλοντος. Κεντρικός στόχος στη παρούσα χρονική στιγμή είναι η οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δασοπροστασίας μέσω της πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Η παρατήρηση-επιτήρηση δασών, οι καθαρισμοί και οι περιπολίες, είναι κάποιες από τις επιλογές που έχει ο κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η εθελοντική συμμετοχή στη δασοπροστασία θα συνδεθεί με αντίστοιχη εκπαίδευση όλων των μελών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκπαίδευση η οποία θα έχει τον χαρακτήρα συνεχούς διαδικασίας επιμόρφωσης των μελών ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές καταστροφές. Παράλληλα, θα δοθεί σε όλους τους εθελοντές ειδική ταυτότητα, σήμανση και ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Η Εθελοντική Ομάδα θα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο από τις πιστώσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Τα μέλη της ομάδας θα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν την εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, διαφορετικά θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους. Η λίστα των μελών θα ανανεώνεται με νέες εγγραφές ή διαγραφές που θα γίνονται κάθε χρόνο.

Η εθελοντική ομάδα αφού κατέθεσε αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού εγκρίθηκε από τη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας.

Η εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Π. Υ. Λευκάδας δύο φορές την εβδομάδα και θα διαρκέσει από τις 11/4 έως τις 15/5. Η ομάδα αυτή τη στιγμή αποτελείται από 15 άτομα.