Ένα υπέροχο timelapse video του Κων/νου Βεργίνη από τα εγκαίνια της έκθεσης της ομάδας ΦΩΤΟκύτταρο

Η φωτογραφική ομάδα Λευκάδας ΦΩΤΟκύτταρο συστάθηκε το φθινόπωρο του 2015 από μια παρέα φίλων της φωτογραφίας και απέκτησε νομική υπόσταση το 2016. Στόχος της είναι η προώθηση της φωτογραφικής τέχνης, η καλλιτεχνική αναζήτηση και δημιουργία , η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η συνεργασία με άλλους φορείς και σωματεία.

Η πρώτη μας έκθεση έχει ως θέμα τα χρώματα. Είναι μια ιδέα που μας έχει απασχολήσει από τις πρώτες συναντήσεις και εξελίχθηκε σε μια οργανωμένη διερεύνηση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Η πρώτη ύλη της φωτογραφίας – το φως – εμπεριέχει τα χρώματα του ηλιακού φάσματος που συνοδεύουν την καθημερινότητά μας και χρωματίζουν τη ζωή μας. Κάθε ένα από αυτά είναι συνυφασμένο με συναισθήματα γενικώς αποδεκτά ως πολιτισμικοί κώδικες. Υπάρχουν ωστόσο χρώματα και συναισθήματα που ξεφεύγουν από τις κοινά αποδεκτές σχέσεις λόγω των ξεχωριστών εμπειριών του κάθε ανθρώπου. Όπως επίσης συμβαίνει συχνά να προτιμούμε συγκεκριμένα χρώματα που θεωρούμε πως μας εκφράζουν.

Η έκθεση διερευνά τη σχέση αυτή των δυο στοιχείων: τα χρώματα του εξωτερικού κόσμου και τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα μας. Σκοπός, δεν είναι η απλοϊκή καταγραφή “όμορφων” εικόνων αλλά η περιγραφή και η επικοινωνία της συγκίνησης και της ψυχικής διάθεσης μέσω των χρωμάτων, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική γλώσσα. Επιχειρούμε να μετουσιώσουμε την πνευματικότητα του υλικού κόσμου σε μια εικόνα.

Επιδίωξη μας με αυτή την έκθεση είναι να αγγίζουμε ένα ευρύτερο κοινό που θα αλληλεπιδράσει μαζί τους και μαζί μας. Να εγκαινιάσουμε ένα διάλογο για τη φωτογραφική τέχνη και να διαδώσουμε το πάθος μας για αυτή. Πεποίθησή μας είναι η φράση της Dorothea Lange:

“Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα όργανο που διδάσκει τους ανθρώπους πως να βλέπουν χωρίς φωτογραφική μηχανή”.