Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την τοποθέτηση των πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης

Ενημερώνουμε τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι συνεργείο του Δήμου μας ολοκληρώνει την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης στην Αγία Μαρίνα, στο Φρύνι, στη διασταύρωση του Καθίσματος, στη διασταύρωση του Πόρου, στο Γένι και στον Επίσκοπο.

Καλούνται οι επαγγελματίες κάθε περιοχής που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στα αντίστοιχα πλαίσια, να προσέλθουν στο Δήμο Λευκάδας για να λάβουν την απαραίτητη άδεια.

Κάθε πλαίσιο αποτελείται από δύο διαφημιστικές μονάδες που χωρούν από τέσσερις διαφημίσεις κάθε μία. Οι μέγιστες διαστάσεις της διαφημιστικής πινακίδας είναι 50 cm Χ 32 cm και κάθε επαγγελματίας δικαιούται μία μόνο διαφήμιση ανά περιοχή.

Μετά την τοποθέτηση των πλαισίων οι μη νόμιμες διαφημιστικές ταμπέλες θα αφαιρεθούν και κατά τούτο όσοι τις έχουν τοποθετήσει καλούνται να τις αφαιρέσουν, προκειμένου να μην τους επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ