Οι αποφάσεις της ολομέλειας του Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συγκρότηση ομάδας έρευνας και ομάδας μετάφρασης                                         

Την Παρασκευή, 13 Μαϊου 2016, ώρα 7 μ.μ., στη Βιβλιοθήκη Σβορώνου (Πλατεία Μαρκά), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας. Καταρχήν έγινε ξενάγησή τους στο χώρο, στο περιεχόμενο, στη σπουδαιότητα, την ερευνητική και εκπαιδευτική σημασία της Βιβλιοθήκης, από την Έφορο Βιβλιοθηκών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, Δρα Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού. Παρουσιάστηκαν επίσης οι πτυχές της προσωπικότητας και του ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου του μεγάλου συντοπίτη μας ιστορικού. Στη συνέχεια συζητήθηκαν με τους φιλολόγους καθηγητές των σχολείων μας οι δυνατότητες για την εκπαιδευτική-ερευνητική  αξιοποίηση της βιβλιοθήκης (καθώς και των άλλων πνευματικών υποδομών της Λευκάδας: Βιβλιοθήκες, Μουσεία, ΓΑΚ Λευκάδας), από τους ίδιους και από τους μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Από τη συζήτηση και με βάση τη θεματολογία της συνάντησης, συναινέσαμε στη συγκρότηση ομάδας μετάφρασης και διερμηνείας για την επιστημονική και κοινωνική διεύρυνση του Συνδέσμου. Καθώς και ομάδας έρευνας πάνω στα ποικίλα αντικείμενα της φιλολογικής επιστήμης, με έμφαση στη διερεύνηση θεμάτων του τόπου (τοπική ιστορία, λαογραφία, παιδαγωγικά κ.λ.π.). Στην ανάπτυξη του ερευνητικού έργου, καθώς και στην καθοδήγηση των καθηγητών και στις επιμορφωτικές τους ανάγκες,  θα υπάρξει συνεργασία με το ΤΕΙ, και τις εξής επιστημονικές Εταιρείες, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία (για λαογραφικά θέματα), Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (για παιδαγωγικά θέματα), Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και Τοπικής Ιστορίας (για θέματα Ιστορίας και ειδικότερα Τοπικής Ιστορίας).

Τα παραπάνω στοχεύουν στην αξιοποίηση του φιλολογικού μας δυναμικού, στην επίρρωση της επιστημονικής φυσιογνωμίας των φιλολόγων, στην ενδυνάμωση του πνευματικού, πολιτισμικού και κοινωνικού ρόλου του σύγχρονου φιλόλογου, την ενεργοποίηση των πνευματικών υποδομών του τόπου μας και τη μέθεξη της κοινωνίας στον αθέατο πνευματικό πλούτο του τόπου μας.

Στην επόμενη συνάντηση θα συγκροτηθούν οι ομάδες και θα ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα που θα ερευνηθούν.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού