Χρηματοδότηση 106.700€ από την ΠΙΝ για παρεμβάσεις αποκατάστασης από τους σεισμούς στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας

Την σύμβαση κατασκευής του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση και αντιστήριξη πρανούς στην είσοδο του οικισμού Αγ. Νικήτα λόγω κινδύνου κατάρρευσης από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015»,  προϋπολογισμού 106.700 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπράτησης του εν λόγω έργου με τελικό προϋπολογισμό 106.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία., αναδείχθηκε ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης από τους σεισμούς στον οικισμό του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2015ΕΠ02200006. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 50 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.