Ευρεία σύσκεψη του Δήμου Λευκάδας με κεντρικό θέμα την καθαριότητα

Σήμερα, Τρίτη, στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του δημάρχου Λευκάδας, αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και των προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο καλύτερος συντονισμός για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της θερινής περιόδου, με κεντρικό το θέμα της καθαριότητας.

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες που πηγάζουν πρωτίστως από την αριθμητική ανεπάρκεια του προσωπικού, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη εικόνα του νησιού, μέσα από την οργάνωση της Υπηρεσίας του Δήμου και την απόδοση του συνόλου των εργαζομένων, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων -προέδρων, επιχειρηματιών και δημοτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος ο Δήμος δεν θα έχει στη διάθεσή του το επιπλέον δυναμικό από τα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, λόγω αλλαγής του πλαισίου από το Υπουργείο Εργασίας. Το περασμένο καλοκαίρι μέσω ΟΑΕΔ είχαν απασχοληθεί για ανάγκες της καθαριότητας 23 επιπλέον άτομα.

Για το λόγο αυτό, στην τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέφθηκε κονδύλι ύψους 20 χιλιάδων ευρώ για την πρόσληψη 8 ατόμων που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα με δίμηνη σύμβαση (Ιούλιος- Αύγουστος) και 28 χιλιάδων ευρώ για την λειτουργία καταστροφέα, χρήματα που διατίθεται από ίδιους πόρους του Δήμου ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της τουριστικής περιόδου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ