Μεγάλος κίνδυνος για τα ελαιόδεντρα από το βακτήριο Xylella Fastidiosa

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                        Λευκάδα      18 / 5 / 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διοικητήριο Λευκάδας

Τηλ:  26453 60749

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Xylella Fastidiosa είναι ένα βακτήριο που μαζί με άλλα είδη μυκήτων ξύλου και του ξυλοφάγου εντόμου zeuzera pyrina (ζεύζερα) προκαλούν εξασθένηση και ξήρανση της βλάστησης που επεκτείνεται σε όλο το δένδρο. Τα συμπτώματα αυτά αποδόθηκαν σε μια νέα ασθένεια με το όνομα «Σύνδρομο ταχείας παρακμής»

Το βακτήριο Xylella Fastidiosa αποτελεί Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε αναφερθεί η ύπαρξη του παθογόνου μέχρι το 2013 ώσπου παρουσίασαν την ασθένεια αυτή Ελαιόδεντρα της Απουλίας της Νότιας Ιταλίας.

Το βακτήριο προσβάλλει σημαντικές καλλιέργειες όπως Ελιά, Αμπέλι, αμυγδαλιά. Μολύνει ένα σημαντικό αριθμό ειδών φυτών που μπορεί να μην παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά να λειτουργούν ως φορείς μολύσματος για τα έντομα φορείς τους.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι χλωρώσεις σε μεμονωμένα φύλλα που εξελίσσονται σε ξηράνσεις που μοιάζουν με κάψιμο και στη συνέχεια εξαπλώνονται στους βραχίονες και προοδευτικά επέρχεται η ξήρανση των δένδρων

Στη χώρα μας μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστοποίηση του επιβλαβούς οργανισμού σε αρμόδια αρχή. Το βακτήριο Xylella Fastidiosa θεωρείται φυτοπαθολογικός οργανισμός υψηλού κινδύνου αφού προσβάλει μεγάλο αριθμό ξενιστών (ζιζάνια καλλωπιστικά, δασικά δένδρα, πυρηνόκαρπα)

Η μεταφορά του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτά προς φύτευση). Με βάση την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αρ.2014/497/ΕΕ επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις για την εισαγωγή φυτών-ξενιστών προς φύτευση από τρίτες χώρες προς την Ε.Ε.και για τη διακίνησή τους εντός της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, και προέρχονται από τρίτες χώρες, απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Αντίστοιχα, η διακίνηση εντός της Ε.Ε. γίνεται με τη συνοδεία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Η πιθανότητα να εισαχθεί στην χώρα μας είναι μεγάλη , ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία αποτελεί «πύλη εισόδου» από την Ιταλία.

Παρακαλούμε όσοι εισάγουν, διακινούν, ή και καλλιεργούν φυτικά είδη Ελιάς, Αμπέλου, Οπωροφόρων και παρατηρήσουν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας.