Την ανακήρυξη του Δήμου Λευκάδας σε ελεύθερη ζώνη από τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου TTIP- CETA- TISA αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Μαΐου 2016.

Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος μας εντάσσεται και παίρνει ενεργό μέρος στο παγκόσμιο κίνημα ενάντια στις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ που απειλούν θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής και, τελικά, την ίδια τη Δημοκρατία.

Την αντίθεσή τους στα όσα εν κρυπτώ σχεδιάζονται έχουν ήδη εκφράσει χιλιάδες Δήμοι σε όλη την Ευρώπη, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν η πρώτη TTIP ελεύθερη Περιφέρεια της Ελλάδας.

Στη συνεδρίασή του το Δ.Σ.  αποφάσισε, επίσης, τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων ενάντια στις συμφωνίες και  την παρέμβασή του στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εξάλλου, για την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών θα προχωρήσει στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

 

Αναλυτικά, η εισήγηση του Αντιδημάρχου, Θανάση Περδικάρη, η οποία υπερψηφίστηκε στο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Τα τελευταία τρία χρόνια η ΕΕ και οι ΗΠΑ, από τον Ιούλιο 2013, διαπραγματεύονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες μια νέα εμπορική και επενδυτική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, την TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), η εφαρμογή της οποίας θα αποδυναμώσει όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμφωνία αυτή απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις στο σύνολό τους, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά τους σε δημοτικό έλεγχο. Εκχωρεί θεσμική εξουσία σε εταιρικά δικαστήρια στα οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι επενδυτές, παρακάμπτοντας το δικαστικό σύστημα της εκάστοτε χώρας.

Την ίδια στιγμή προετοιμάζει το έδαφος για την υπονόμευση των νομικά κατοχυρωμένων κανόνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο κα πλήττουν καίρια την ελευθερία λήψης αποφάσεων, όταν αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στην κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς που υπάρχει με την εφαρμογή της TTIP, όποια δημοτική αρχή επιδιώξει να επαναφέρει υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε δημοτικό έλεγχο θα απειλείται με μηνύσεις που θα επισύρουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων, οι οποίες μάλιστα θα κρίνονται από εταιρικά και όχι εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για αρμοδιότητες που παραδοσιακά βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Τ.Α. Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, ο αστικός σχεδιασμός και η πολιτική προμηθειών φεύγει από τον έλεγχο της Τ.Α. Το μοναδικό κριτήριο για τις προμήθειες θα είναι η τιμή και οι μόνες αξίες που θα γίνονται σεβαστές θα είναι αυτές της αγοράς, αίροντας όποια εμπόδια για την κερδοφορία σχετίζονται με την προστασία της υγείας, τη δημόσια ασφάλεια και την περιβαλλοντική μέριμνα σε έναν ακόμα τομέα.

Χιλιάδες Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια σε Μ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία) και ΗΠΑ, μεταξύ αυτών μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Βιέννη, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, το Μπίρμινχαμ κ.ά., κηρύσσουν τις πόλεις και τις περιοχές τους ως TTIP FREE ZONES συγκλίνοντας στα εξής:

– Η TTIP θα είναι καθοριστική για το ρόλο της Τ.Α. ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών, της εργασίας, των προμηθειών και της λήψης αποφάσεων.

– Υπάρχει περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, από κάθε δημόσια ή αυτοδιοικητική αρχή σε όφελος οποιωνδήποτε επενδυτών. Για το συγκεκριμένο έχουν κατατεθεί σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιφερειών.

– Ο προτεινόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών (ISDS) χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια μεγάλων εταιρειών, προκειμένου να ανατρέψουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης προκαλώντας ιδιαίτερα υψηλό κόστος στο δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προστατευτεί από το (ISDS).

– Οι ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία στην ΕΕ είναι σαφώς αναβαθμισμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ. Έτσι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωσή τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

– Ο έλεγχος της πολιτικής προμηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Η TTIP δεν πρέπει να περιορίσει τη δυνατότητα της ΤΑ να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.

– Το περιεχόμενο της TTIP πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξάγονται κάτω από άκρα μυστικότητα.

Είναι, λοιπόν, προφανής η ανάγκη για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στη χώρα μας.

Γι’ αυτό εισηγούμαστε :

  • Την ανακήρυξη του Δήμου Λευκάδας «T.T.I.P-CETATISA Ελεύθερη Ζώνη», ο οποίος αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.
  • Τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων για το σκοπό αυτό.
  • Την παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.
  • Την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών και την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ