Παρέμβαση για τη βελτίωση του αγωγού λυμάτων Βασιλικής

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων του Δήμου μας, την Τετάρτη 25 Μαΐου, το Τμήμα Ύδρευσης- Αποχέτευσης παρενέβη στο δίκτυο της Βασιλικής αντιμετωπίζοντας κατασκευαστικό λάθος στον αγωγό λυμάτων.

Συγκεκριμένα, αντικατέστησε τμήμα καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων με νέο αγωγό μεγαλύτερης διαμέτρου και παροχετευτικής ικανότητας, με ταυτόχρονη αποκατάσταση της όδευσης, καταργώντας, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, την παράκαμψη του γεφυριού.

Η παρέμβαση εντοπίζεται στο ένα από τα δύο γεφύρια που οδηγούν από τη Βασιλική στην Πόντη, ενώ κατά το προσεχές δεκαήμερο επίκειται η αντικατάσταση του τμήματος και στο δεύτερο γεφύρι.

Οι εργασίες γίνονται με αυτεπιστασία και εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Με τις παρεμβάσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα οσμών που δημιουργούνται στο αντλιοστάσιο της Πόντης, καθώς επίσης θα αποκατασταθεί η ομαλή ροή των λυμάτων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ