Το πρόγραμμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

brochure_outside_final brochure_inside_final imeramouseiwn_552016