Τα άμεσα μέτρα που θα λάβει ο Δήμος Λευκάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων

Ο Δήμος Λευκάδας ύστερα από αίτημα που κατέθεσε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας του προβλήματος των απορριμμάτων. Ο σημερινός χώρος προσωρινής απόθεσης είναι κορεσμένος, ενώ στα από μηνών αιτήματα προς όλους τους γειτονικούς νομούς Αιτ/νίας και Ηπείρου για μεταφορά μέρους των απορριμμάτων έως την οριστική λύση του προβλήματος, οι απαντήσεις ήταν στο σύνολό τους αρνητικές.

Στα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο έλεγχος της εισόδου των οχημάτων στο χώρο προσωρινής απόθεσης (ΧΑΔΑ.) Έχουν αρχίσει εργασίες για τοποθέτηση μπάρας και φυλακίου με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων από ιδιώτες. Με την παρουσία φύλακα και χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ο Δήμος στοχεύει στον έλεγχο του χώρου για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και στο διαχωρισμό των απορριμμάτων που μπορούν να τεμαχιστούν (κλαδιά, μπάζα, ογκώδη κ.ά.)

Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε στην 9η/2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στην οποία συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των απορριμμάτων και των έκτακτων μέτρων) εγκρίθηκε ποσό ύψους 20.000,00 ευρώ για την εκμίσθωση λειοτεμαχιστή με σκοπό τον περιορισμό του όγκου των ογκωδών απορριμμάτων στα 2/3 του αρχικού του, την εξοικονόμηση χώρου και την καλύτερη συμπύκνωση του συνολικού όγκου των απορριμμάτων. Ο Δήμος έχει καταθέσει αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς την ΠΙΝ για την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων ημερών λειτουργίας του που θα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου.

Προχωρά η έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νοτίου Λευκάδας ώστε τα απορριμματοφόρα από τα δρομολόγια της Νότιας Λευκάδας να μην χρειάζεται να μετακινούνται ως το ΧΑΔΑ. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν πόροι και χρόνος (ο χρόνος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι δυσανάλογος με το χρόνο αποκομιδής.)

Ο Δήμος παραμένει σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών που φέτος εμφανίζεται περισσότερο έντονο, καθώς επίσης σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Εσωτερικών για να βρεθούν οι πλέον αποτελεσματικές λύσεις.

Παράλληλα με τις ενέργειες για το άμεσο πρόβλημα, κεντρική προτεραιότητα είναι η επίσπευση της οριστικής λύσης διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να «κλείσει» μία από τις μεγαλύτερες πληγές που αντιμετωπίζει τόσο η Λευκάδα, όσο και οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ