Ανακοίνωση της Π.Ε. Λευκάδας για τις σταβλικές εγκαταστάσεις

ΔΑΟΚ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους του Νομού Λευκάδος, ότι υποχρεούνται να αποκτήσουν άδεια εγκατάστασης για την σταβλική τους εγκατάσταση, έως την 12η Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το ν. 4056/12, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4235/14 και 4351/15 και ισχύει. Όσοι κτηνοτρόφοι διαθέτουν άδεια εγκατάστασης, αλλά έχουν επέλθει μεταβολές στο ζωικό τους κεφάλαιο, στις εγκαταστάσεις, στην χωρική τοποθέτηση και στον μηχανικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αιτηθούν έκδοση νέας άδειας.

Η απόκτηση άδειας σταβλικής εγκατάστασης είναι προϋπόθεση για την ένταξη των κτηνοτρόφων σε προγράμματα του ΥΠΑΑΤ και για την λήψη οικονομικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις).

Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν θα έχουν άδεια εγκατάστασης μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2016, ή θα διαπιστώνονται παραβάσεις των όρων της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης, θα επιβάλλονται διοικητικές ή/και οικονομικές κυρώσεις, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, και την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις και δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΑΟΚ στο Διοικητήριο, υπεύθυνη Μαρία Παπαλεξάνδρου τηλέφωνο 2645360772, 743.