Χρηματοδότηση 243.967,49€ από την ΠΙΝ για αντιπλημμυρικά έργα στη Λευκάδα

Δύο συμβάσεις εκτέλεσης  έργων υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Πρόκειται για την σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου “Αντιπλημμυρικά έργα στους χείμαρρους Ν. Λευκάδας”, προϋπολογισμού 172.894,32ευρώ και για τη σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση – καθαρισμός σε ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας”, προϋπολογισμού 71.073,17ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τα δύο υποέργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εντάσσονται στο έργο “Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας ΠΙΝ” με ΚΕ 2015ΕΠ52200000.

Μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρατήσεων, με τελικό προϋπολογισμό και για τα δύο υποέργα 243.967,49 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αναδείχθηκε ο ανάδοχος του κάθε έργου και υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης για να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στους χείμαρρους καθώς και η συντήρηση και οι καθαρισμοί στα ρέματα της Λευκάδας.

Και οι δύο ανάδοχοι των έργων ανέλαβαν τη δέσμευση αποπεράτωσης εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.