Εκλογές στη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λευκάδας

Την  Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, από 09:00 μέχρι 19:00, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Κινήματος  (Ν.Ε. –  Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. – Σ.Ε.).

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Την ευθύνη για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας έχει η Ν.Ε. σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής (Τ.Ο.Π.), που αποτελείται από το μέλος της Γραμματείας Οργανωτικού και ένα μέλος Κ.Π.Ε. το οποίο έχει επιφορτισθεί με την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών στο νομό.
 1. Οι υποψηφιότητες για Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. θα αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
 1. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός οργάνου.
 1. Μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν σ’ όλους τους Νομούς Νομαρχιακές Συνελεύσεις με θέματα:
 • Πολιτική Ενημέρωση
 • Απολογισμός – Προγραμματισμός Ν.Ε.
 • Έγκριση Εφορευτικών Επιτροπών
 1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 21׃ Υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο τα πιστοποιημένα από την Ε.Κ.Α.Π. μέλη του ΠΑΣΟΚ.
 1. Νέες εγγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 21:00
 1. Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης του μητρώου από την Ε.Κ.Α.Π. θα γίνει μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 21:00 και οι υποψηφιότητες κατατίθενται αυτοπροσώπως στις κατά τόπους Ν.Ε. ή στα γραφεία του Κόμματος (Ε.Κ.Α.Π) και σε ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Κ.Α.Π. και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ.
 1. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι υποψηφιότητες που θα έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη χρονική προθεσμία (22/06/2016 και ώρα 21:00), ανεξάρτητα του τρόπου και του τόπου που υπεβλήθησαν (Ν.Ε. / Ε.Κ.Α.Π. / ηλεκτρονικά).
 1. Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών είναι οι έδρες των Καλλικρατικών Δήμων.
 1. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.
 1. Από την 2/6 μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στις κατά τόπους Ν.Ε., στα γραφεία του Κόμματος (Ε.Κ.Α.Π.), στο φαξ (2103665015) και στο email ([email protected]) της Ε.Κ.Α.Π. και στην ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Κινήματος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 21׃
 1. Η σταυροδοσία για την εκλογή των μελών των οργάνων ορίζεται σε έναν (1) σταυρό προτίμησης.

Καλούμε όλους τους φίλους και τα μέλη της παράταξης να δραστηριοποιηθούν, ώστε να συμβάλουν στην επαναφορά του Κινήματος σε θέση πρωταγωνιστή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

06/06/2016, Ν.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ