Ενημέρωση από την Π.Ε. Λευκάδας για τη συντήρηση της πλωτής γέφυρας

Η γέφυρα έπρεπε να πάει για συντήρηση στις 4-5-2015. Παρότι υπήρχε η εργολαβία συντήρησης από 12-03-2012 και έληγε στις 12-09-2016, δεν υπήρχε κονδύλιο της τάξης των 950.000 ευρώ για να γίνουν οι εργασίες.

Εδώ να πούμε ότι η εργολαβία, τα χρήματα και όλη η διαδικασία ήταν ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών της διεύθυνσης λιμενικών υποδομών.

Το πρώτο έγγραφο της νέας αρχής της Π.Ε Λευκάδας  . στάλθηκε στις 30-09-2014 (τον πρώτο μήνα ανάληψης) με αρ.πρ. 88144/13641/Φ.Π./Γ όπου, εκτός των άλλων, αναφέρεται: «…επομένως ο δεξαμενισμός της πλωτής γέφυρας που έχει προγραμματισθεί για τις 04-05-2015 να γίνει μέσα στην υφιστάμενη εργολαβία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές αποφάσεις».

Ακολούθησαν ακόμα πέντε (5) έγγραφά μας στις 02-10-14, 09-10-14, 28-04-15, 30-06-2015, 09-02-16 όπου σε όλα αναφέρουμε την ανάγκη άμεσης συντήρησης λόγω κινδύνου βλάβης (ήδη έγιναν δύο βλάβες στις πόρτες οι οποίες επισκευάστηκαν γρήγορα).

Εκτός από την αλληλογραφία και δεκάδες τηλεφωνήματα  είχαμε δύο ραντεβού με τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Δέδε και τον κ. Μακρή Γεν Δντη Συγκ/ων υποδομών  για το ίδιο θέμα.

Επίσης με έγγραφα στις 13-05-15, 16-10-15, 23-07-15, 16-01-16, 16-02-16, 29-03-16 η Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών) με έδρα την Πρέβεζα ζητούσε άμεση συντήρηση και επισκευή.

Χαρακτηριστικά με το αρ.πρ.ΚΓ/ΦΚΠΡ11.00/ΣΛ/ΚΝ1/3318 της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. Αθηνών, επισημαίνεται: «….υπάρχει άμεσα κίνδυνος το νησί να μείνει χωρίς πρόσβαση και να αποκλεισθεί από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα με ολέθριες επιπτώσεις τόσο στην μετακίνηση και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, όσο και στην οικονομία του νησιού.» και ζητούσε την προκήρυξη εργολαβίας για την συντήρηση. Παράλληλα είχαμε τις έντονες πιέσεις της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ Α.Ε.” που εργάζεται στο Δίαυλο, να φύγει η γέφυρα το γρηγορότερο ώστε να γίνουν εργασίες στο σημείο, τόσο στα πλαίσια του έργου αλλά παράλληλα να γίνει και επισκευή στα βάθρα της γέφυρας. Η εταιρεία έθετε ως όριο το αργότερο τον Μάιο.

    Έγινε, λοιπόν, η προκήρυξη για την συντήρηση στα τέλη Αυγούστου 2015 , όχι όμως ως έργο αλλά ως «παροχή υπηρεσίας», βγήκε ανάδοχος, όμως ακυρώθηκε η διαδικασία από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με νέο αίτημα ζητήσαμε να ενεργοποιηθεί η παλιά εργολαβία που έληγε στις 12-09-2016 και είχε και 100 χιλ ευρώ λιγότερο κόστος περίπου για να μην υπάρξει καθυστέρηση  αλλά  δεν το δέχθηκε το Υπουργείο.

Έκαναν ένσταση στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κέρδισαν (αλλά με τεράστια καθυστέρηση )  με αποτέλεσμα να υπογραφεί η σύμβαση 23 Μαΐου  2016  !!!  και αντί να πάει η γέφυρα για συντήρηση αρχές Μαΐου, πάει τώρα τέλη Ιουνίου. Όλες οι διαδικασίες και η χρηματοδότηση ήταν αρμοδιότητα και έγιναν από το υπουργείο υποδομών.

Γιατί τώρα δεν καθυστέρησε και άλλο λόγω τουριστικής περιόδου και να πάει το χειμώνα για συντήρηση και επισκευή :

Ο  λόγος είναι αυτός που αναφέρουμε παραπάνω, ότι δηλαδή η “ΤΕΡΝΑ Α.Ε.” έπρεπε να κάνει έργο στη θέση της γέφυρας στα πλαίσια της διάνοιξης του Διαύλου  και επίσης το κρισιμότερο να επισκευάσει τα βάθρα της γέφυρας   ειδικά μετά και από τον σεισμό του Νοέμβρη 2015 πριν τελειώσει το έργο του Διαύλου και μπορούσε να το κάνει μόνο Μάιο το αργότερο Ιούνιο Σε καμία δε περίπτωση από τον Σεπτέμβρη και μετά..

Πάντα βέβαια υπήρχε και ο κίνδυνος  η γέφυρα με μεγάλο βαθμό επιβάρυνσης λόγω πολλών παρατάσεων στην συντήρηση και επιβάρυνσης λόγω του έργου του Διαύλου (βαριά φορτηγά, πολλά ανοίγματα για να περνούν τα ρυμουλκά αλλά και βλάβες) να κινδυνεύσει να υποστεί μία  σοβαρή βλάβη στη διάρκεια του καλοκαιριού με ολέθριες συνέπειες, δεδομένου ότι δε θα υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ferry-boat για αντικατάσταση.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η οδική σύνδεση όχι μόνο δεν θα επηρεαστεί κατά την διάρκεια της επισκευής αλλά οι 24 φορές που άνοιγε η γέφυρα τώρα έγιναν 9 με μια επιβάρυνση στην θαλάσσια επικοινωνία που όμως τα σκάφη γνωρίζοντας το ωράριο προσαρμόζονται κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα αυτοκίνητα.