Έπαινο από το Υπ. Ναυτιλίας απέσπασε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ηθική αμοιβή – Έπαινος

Το έργο που επιτέλεσε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν μια δύσκολη ομαδική εργασία φιλολόγων, για τη μεταγλώττιση στη δημοτική γλώσσα του πολυσέλιδου νομικού κειμένου, που συνιστά τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ). Το Ναυτικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο ναυτικό εμπόριο και γενικότερα στη ναυτιλία. Στο Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο περιλαμβάνονται διατάξεις δημοσίου διεθνούς δικαίου, διοικητικού ναυτικού δικαίου (ανάμεσά τους και διατάξεις που αφορούν τα ναυτικά ατυχήματα), ποινικού και πειθαρχικού δικαίου και ναυτικού εργατικού δικαίου. Η μεταγλώττιση έγινε προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το νομικό αυτό κείμενο, του οποίου η πρώτη κύρωση πραγματοποιήθηκε το 1973 (επί δικτατορίας), και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3 Οκτωβρίου 1973, τεύχος 1ον, αρ. φ. 261).

Για τη συμβολή του αυτή ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ έλαβε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, την παρακάτω ηθική αμοιβή.

Πιστεύουμε ότι η φιλολογία-και οι φιλόλογοι- έχουν και μπορούν να υπηρετήσουν, σε πολλαπλά πεδία κοινωνικής προσφοράς, τον αγώνα των ανθρωπιστικών και ηθικών εξισορροπήσεων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟ-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ