Γιατί να επιλέξεις Επα.Λ., άρθρο του Αναστάσιου Στάμου

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

του Αναστασίου Στάμου, Διευθυντού 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας

Έρχεται η περίοδος των σχολικών αποτελεσμάτων και της επιλογής Λυκειακής βαθμίδας. Για τους μαθητές αποφοίτους Γυμνασίου που δεν έχουν την φιλοδοξία να συνεχίσουν πανεπιστημιακές σπουδές μετά το Λύκειο η βέλτιστη επιλογή καθίσταται πλέον η φοίτηση σε Επαγγελματικό Λύκειο. Την ίδια επιλογή μπορούν να κάνουν και όσοι μαθητές έχουν τελειώσει την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου με μετεγγραφή στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ. Όσοι επιλέξουν από τώρα λοιπόν το ΕΠΑΛ είναι τυχεροί, διότι ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα, που οδηγεί σε αυξημένο επίπεδο Πτυχίου και δυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας με αμοιβή.

Οι Τομείς που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας είναι α) Μηχανολογίας, β) Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, γ) Διοίκησης και Οικονομίας, και δ) Πληροφορικής. Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λευκάδας λειτουργεί επίσης Τομέας Μηχανολογίας. Ο Τομέας Μηχανολογίας έχει σχέση με Ψυκτικές, Υδραυλικές και Θερμικές εγκαταστάσεις, με Οχήματα και με Εργαλειομηχανές Μηχανουργείου. Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής έχει σχέση με Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αυτοματισμούς και Ηλεκτροκινητήρες. Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας έχει σχέση με Λογιστικά, Ξενοδοχειακά και Διοικητικά σε γραφείο, ενώ ο Τομέας Πληροφορικής προσφέρει απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για κάθε επάγγελμα με ηλεκτρονική διαχείριση Αρχείων, εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ, κατασκευή Ιστοσελίδων, κ.α.π.

Το θεματικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στα πλαίσια του ERASMUS+ την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, έφερε σε επικοινωνία το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ, Κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της αγοράς Εργασίας (Επιχειρήσεις) για την γενικευμένη εφαρμογή του θεσμού της Μαθητείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

«Εκμάθηση στον Χώρο Εργασίας» (Work Based Learning) ήταν ο τίτλος του Συνεδρίου, με σκοπό να δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης να αποκτούν προσόντα και δεξιότητες, που δεν μπορεί να καλύψει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με επίπεδο Πτυχίου 4 (αντί του 3 που αντιστοιχεί στο Λύκειο), αναβαθμίζονται περαιτέρω με 9 μήνες πρακτικής άσκησης μέσω τέταρτου έτους Μαθητείας και λαμβάνουν κατόπιν Πιστοποίησης Πτυχίο επιπέδου 5 (όταν το επίπεδο 6 κατέχουν όλοι μαζί οι απόφοιτοι ΤΕΙ, Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Ιατρικών Σχολών)!

Το έτος της Μαθητείας είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει 4 ημέρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις (με αμειβόμενη 6ωρη εργασία) και μία ημέρα μαθητεία στο σχολείο (7 ωρών) εβδομαδιαίως, επί 9 μήνες. Η αμοιβή της εργασίας θα είναι ίση με το 75% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (υγείας και ενσήμων). Το ποσόν της αμοιβής καλύπτεται κυρίως από το Κράτος (ΟΑΕΔ) και θα υπάρχει μικρότερη συμμετοχή του Εργοδότη, ενώ η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται πλήρως από το Κράτος, κατά τα πρότυπα των λειτουργούντων από πολλά χρόνια Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Αυτά θα ισχύσουν για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Β΄ τάξη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016, και θα αποφοιτήσουν το 2018. Ξεκινά όμως πιλοτικά η εφαρμογή της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ από το επόμενο έτος για τους αποφοίτους συγκεκριμένων σχολείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου, ενώ μπορούν να μετεγγραφούν κατευθείαν στην Β΄ τάξη οι απόφοιτοι Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Η Β΄ τάξη θα λειτουργήσει με Τομείς, ενώ η Γ΄ τάξη με Ειδικότητες.

Η συμμετοχή των καλύτερων Μαθητών μας σε Προγράμματα Erasmus+ με Κατάρτιση δύο εβδομάδων στο εξωτερικό έχει ήδη αποδώσει σε 45 μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια, με Πιστοποιητικό (Certificate) Ευρωπαϊκών φορέων Εκπαίδευσης και Ευρωδιαβατήριο (Europass) με πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ προσόντα, που εμπλουτίζουν το Βιογραφικό τους σημείωμα και αυξάνουν την εργασιακή τους προοπτική στην σύγχρονη οικονομία της κρίσης.Page-2-1