Προσλήψεις από την Π.Ε. Λευκάδας για τις ανάγκες της δακοκτονίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Λευκάδα 14 Ιουνίου 2016

 

Αριθμ. πρωτ. : οικ. 52551/8873

 

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο      
Ταχ. Κώδικας : 311 00 Λευκάδα      
Πληροφορίες : Μ. Σκαφίδα      
Τηλέφωνο : 26453 60740, 753      
FAX : 26453 60745, 750      
email

Web site

:

:

[email protected]

www.lefkada.gr

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


ΘΕΜΑ :
«Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του

                Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή

Ενότητα Λευκάδας»

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2016 σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

  • Παγιδοθέτες : μέχρι έξη (6) άτομα
  • Εργάτης αποθήκης : ένα (1) άτομο

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την υπηρεσία) με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 26453 60753, 26453 60750).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων α) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και β) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο κατάστημα του Δήμου Λευκάδας όπου έχει έδρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr) και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (www.lefkada.gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ