Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου για την απαγόρευση διέλευσης σκαφών ανάμεσα σε Σκορπιό και Σκορπίδι

ΩΣΜΔΩΛΖ-5ΞΣ