Ψηφίσματα των κατοίκων της Ορεινής Λευκάδας για το θέμα του ΧΥΤΥ

Scan_20160630_101331_001

Scan_20160630_101331_002
Scan_20160630_101204

Scan_20160630_101204_001