Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας (01/07/2016)

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 1 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας.

                           Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

Εισηγητές:  Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

Εισηγητές:  Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με  τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».

Εισηγητές:   Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Εισηγητές:   Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».

Εισηγητές:   Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ»

Εισηγητές:   Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση  Δ.Σ. για αποδοχή της πρότασης του Ε.Μ.Π. για τον εντοπισμό και  αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές:   Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 4.995,39 €.

                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρής κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης στην Βρεττού Αθηνά του Νικολάου, στον περιβάλλοντα χώρο καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο AREIA που βρίσκεται στην περιοχή   Κάθισμα της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14:    Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 128/2016 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου από « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ» σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ   ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (HDPE 560).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ