Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» συνεχίζει τη διαβούλευση με το τοπικό παραγωγικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό δυναμικό, για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Για το σκοπό αυτό διοργανώνει Θεματικά Εργαστήρια για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ που θα πραγματοποιηθούν:

  • στη Ζάκυνθο (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου), την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 από ώρα 00 έως 22.00μ.μ.
  • στο Αργοστόλι (αίθουσα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων),   την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 από ώρα 00 έως 22.00μ.μ.
  • στη Λευκάδα (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας),   την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 από ώρα 00 έως 22.00μ.μ.

Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι η ακόλουθη:

  • Εθνική Στρατηγική για τουρισμό (εισηγητής Υπ. Οικονομίας, Ναυτιλίας & Τουρισμού)
  • Νέες τάσεις στον τουρισμό & Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ)
  • Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική επιχειρηματικότητα (Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος – ΣΕΚΕΕ).

Από τη συζήτηση θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επενδυτικές ιδέες. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες (υφιστάμενοι και νέοι), οι εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων, καθώς και οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και λοιπών τοπικών φορέων καλούνται να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους.

Στόχος είναι η προετοιμασία και η προκήρυξη σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.

Το ίδιο Θεματικό Εργαστήριο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα.