Τη στήριξη των επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ζητά ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς με ερώτηση στη Βουλή

Την επιβάρυνση στην ασφάλιση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω  των 2.000 κατοίκων που επιβάλει η κυβέρνηση με τον πρόσφατο νόμο 4387, καταγγέλλει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς μαζί με άλλους 47 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας.

Με το νέο νόμο της  κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων χάνουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 το δικαίωμα ασφάλισης στον ΟΓΑ και υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι μηνιαίες εισφορές ασφάλισης.

Στην ουσία πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που πολλές φορές είναι και τα μοναδικά καταστήματα των χωριών (καφενεία, παντοπωλεία κτλ), οι ιδιοκτήτες των οποίων, λόγω των αυξημένων καταβολών για ασφάλιση αλλά και τους νέους αυξημένους φόρους που επέβαλε η κυβέρνηση, μπορεί να βάλουν λουκέτο δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους των περιοχών.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ευνοϊκή ρύθμιση ήταν μία έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στην προσπάθεια των επαγγελματιών αυτών να διατηρήσουν τα καταστήματα τους ανοιχτά,  δίνοντας ζωή σε απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Ο κ. Καββαδάς μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές της Ν.Δ, ζητούν την ακύρωση του νόμου στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα στο κείμενο της ερώτηση, καλούνται και οι δύο Υπουργοί να αναφέρουν:     -ποιο είναι το ύψος του δημοσιονομικού οφέλους που επέβαλλε τη μη ιδιαίτερη αντιμετώπιση των νησιωτικών και ορεινών από τις ρυθμίσεις του πρόσφατου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και

-σε ποιες κινήσεις θα προχωρήσεις η κυβέρνηση για να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις που δίνουν ζωή στις περιοχές αυτές.

 

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

07.06.2016

Προς:

Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Στήριξη των επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

Σύμφωνα με το νόμο υπ.αρ. 4387 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» εντάσσονται σταδιακά στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι περισσότερες ομάδες ασφαλισμένων. Αυτό έχει ως συνέπεια να αλλοιώνεται σε κρίσιμο βαθμό η ιδιαίτερη αντιμετώπιση που απαιτείται, προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και πληθυσμιακής ιδιομορφίας της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων λόγω του πολύπλευρου ρόλου που επιτελούσαν στις περιοχές αυτές, απολάμβαναν το δικαίωμα ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.

Η ρύθμιση αυτή ήταν μία έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τα καταστήματα τους ανοιχτά δίνοντας ζωή σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Σήμερα όμως, με την ψήφιση του νομοσχεδίου υπ.αριθμόν 4387, η κατηγορία αυτή ελεύθερων επαγγελματιών εντάσσεται στον ΕΦΚΑ  με το καθεστώς των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, γεγονός που προκαλεί την αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους και κατά συνέπεια θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κάτι που θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, από 1.1.2017 καλούνται να καταβάλλουν ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά επί του εισοδήµατος τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα και ανέρχεται σε 26,95% επί του φορολογητέου-ασφαλιστικού εισοδήματος.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, συνυπολογίζοντας την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος αλλά και τις αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων αυτών θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσχέρειες στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, κάτι που μαθηματικά θα οδηγήσει αρκετές από αυτές στη σταδιακή αναστολή λειτουργίας τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι δεδομένο πως θα πλήξει τη  διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο και θα συμβάλλει περαιτέρω στην ερημοποίηση των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Με δεδομένο τον ιδιαίτερο ρόλο των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και τις επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες των περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων,

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

α) Είναι στις προθέσεις σας να διορθωθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4387;

β) Ποιο ήταν το συνολικό δημοσιονομικό όφελος από την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών αυτών στις συνολικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που επέβαλλε τη μη εξαίρεση τους;

γ) Ποια μέτρα προτίθεστε στο αμέσως επόμενο διάστημα να εφαρμόσετε για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να μπορέσουν αυτές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να μη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή;