Ανακοίνωση της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκε ο πρώτος φάκελος για την υλοποίηση του Προγράμματος CLLD / LEADER από την Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων(ΑΝΙΟΝ ΑΕ). Συνολικά η ΑΝΙΟΝ διεκδικεί για την Κέρκυρα,        τη Λευκάδα και τους Παξούς το ποσό των 16.000.000 ευρώ.

 Υποβλήθηκε στις  20-7-2016 ο πρώτος φάκελος της πρότασης της της  ΑΝΙΟΝ ΑΕ  για την υλοποίηση του νέου προγράμματος CLLD / LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει το Δήμο της Κέρκυρας  πλην της πόλης της Κέρκυρας,  καθώς και το σύνολο των Δήμων   Λευκάδας   και Παξών. Στον πρώτο φάκελο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του νομού μας και αναλύονται οι ειδικότεροι δείκτες (δημογραφικοί, απασχόλησης, οικονομικοί) που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής του νέου προγράμματος στη Περιοχή. Ήταν μια επίπονη δουλειά που ολοκληρώθηκε από ΤΗΝ ΑΝΙΟΝ ΑΕ   και θα αποτελέσει τη βάση για τη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής που θα ακολουθήσει στην υποβολή του δεύτερου φακέλου στις 16-9-2016.

Για τον περαιτέρω σχεδιασμό και την επιλογή των μέτρων / δράσεων που θα συμπεριληφθούν, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων / υποψήφιων επενδυτών της   περιοχής ώστε να διαμορφωθεί ένα πολυταμειακό (με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και ενδεχομένως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και πολυτομεακό Τοπικό Πρόγραμμα (επενδύσεις στη μεταποίηση πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα, μικρά δημόσια έργα) που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προοπτικές του τόπου μας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της ΑΝΙΟΝ ΑΕ στο 2661081310, 2661082037 και μέσω της  ιστοσελίδας www.anion.org.gr   όπου μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. Τέλος τις επόμενες μέρες η ΑΝΙΟΝ ΑΕ  θα ξεκινήσει σειρά  θεματικών εκδηλώσεων ενημέρωσης στους τρεις Δήμους ώστε να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ