Έχουν εμμονές οι μνηστήρες, φαντασιώσεις και αποφένειες!

Έχουν εμμονές με το θρόνο, με την Πηνελόπη. Βλέπουν τριγύρω θρόνους, βασίλεια και χρυσό. Ειδικά εκεί που βλέπουν, ότι μπορούν να έχουν χρυσό… εκεί μνηστεύουν περισσότερο.

Προτείνοντας τις «αρετές» τους και τις παρδαλές φορεσιές τους συνωστίζονται και δημοπραττούνται σε τιμή ευκαιρίας.

Μαζί κι οι υπομνηστήρες και οι ανθυπομνηστήρες. Αυτοί που για ένα κομμάτι σκυρόδερμα και μια κρατική επιχορήγηση παίρνουν ποζισιόν πλιέ έτοιμοι για κάθε ακροστασία ή κάθε οσφυοκαμψία.

Έχουν, όμως, γνώση οι φύλακες.-

Π.Κ.