Έναρξη Προγράμματος Δακοκτονίας 2016

        Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουν δολωματικοί ψεκασμοί ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας που εφαρμόζεται από την ΔΑΟΚ ΠΕ Λευκάδας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν σε λιοστάσια των Δημοτικών Ενοτήτων Λευκάδας, Ελλομένου και Σφακιωτών. Το ακριβές πρόγραμμα ψεκασμών θα αναρτάται από την προηγούμενη ημέρα σε κεντρικά σημείων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να είναι παρόντες και να συνεργάζονται με τα συνεργεία ψεκασμών για τη σωστή  εφαρμογή του προγράμματος, διευκολύνοντας την είσοδο των ψεκαστών στα λιοστάσια τους.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι βιολογικών ελαιώνων να προστατέψουν τα λιοστάσια τους τοποθετώντας στις εισόδους πινακίδα με την ένδειξη «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» και χρωματιστή ταινία στην περίφραξη.

Παρακαλούμε τον Δήμο Λευκάδας και τους Συνεταιρισμούς, να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στους πίνακες ανακοινώσεών τους,  τις εφημερίδες και τον ραδιοφωνικό σταθμό να  το δημοσιεύσουν  αδαπάνως.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ