Ενημερωτική εκδήλωση για την τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές στο Πνευματικό Κέντρο

Ο Δήμος Λευκάδας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ) διοργανώνει την Παρασκευή 08-07-2016 και ώρα 19.30 ενημερωτική Εκδήλωση- Διαβούλευση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, με θέμα:

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών»

Στελέχη της ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ θα παρουσιάσουν:

  1. Κατευθύνσεις για την διαμόρφωση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στα νησιά του Ιονίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
  2. Προβλεπόμενο πλαίσιο ενισχύσεων έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν από το Τοπικό Πρόγραμμα.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του Τοπικού Προγράμματος, την υποβολή προτάσεων/ απόψεων/ ιδεών σχετικά με τις περιοχές εφαρμογής του, καθώς και την αρχική καταγραφή απόψεων σχετικά με το περιεχόμενό του.

Από το Δήμο Λευκάδας.