Υπόμνημα του Δήμου Λευκάδας για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επιτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα εξαιρετικά ωφέλιμο και απαραίτητο έργο πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, συντελώντας καίρια στην αποφυγή του εγκλεισμού και του στιγματισμού ατόμων που χρειάζονται πρόσθετη και ιδιαίτερη βοήθεια. Λειτουργώντας ως δίκτυ προστασίας για αδύναμες κοινωνικές ομάδες συνεισφέρει και στην ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς το κόστος της κλειστής περίθαλψης είναι σαφώς υψηλότερο από αυτό της ανοικτής περίθαλψης και φροντίδας. Το Πρόγραμμα, κατά γενική ομολογία, προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες και καλύπτει βασικές ανάγκες φροντίδας που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, πάγια και συστηματικά, το ελλειμματικά δομημένο κοινωνικό κράτος της χώρας μας.

Σήμερα στο Δήμο Λευκάδας το Πρόγραμμα λειτουργεί με τριάντα τρεις (33) εργαζόμενους, εξυπηρετεί συνολικά πάνω από 720 ωφελούμενους, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, συμπολίτες μας και επιτελεί ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, στα νησιά μας Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό.

Από τον Μάϊο του 2003 όταν και πρωτοξεκίνησε η εφαρμογή του, έχει καταστεί μια από τις πιο αξιόλογες και αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες, δίνοντας σημαντικότατη βοήθεια σε όλους τους ωφελούμενους. Πέρα από τις καθημερινές και συνήθεις παρεμβάσεις του στην εξυπηρέτηση   των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ συμπολιτών μας, ώστε να παραμείνουν αξιοπρεπώς στο οικείο     και φυσικό περιβάλλον τους, έχει παρέμβει αποτελεσματικά σε πλήθος περιπτώσεων ακραίας φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, αγωγή υγείας, διαδικασίες αιτήσεων επιδομάτων ενώ έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση και υποβοήθηση για συμμετοχή των εξυπηρετούμενων σε εθνικά και τοπικά προγράμματα στήριξης.

 

Για δέκα τρία (13) χρόνια το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Λευκάδας, το οποίο από έντεκα (11) δομές έχει συνενωθεί σε μία (1) λόγω «Καλλικράτη», εξυπηρετεί όλες τις περιοχές των νησιών Λευκάδας, Καλάμου και Καστού. Με σωστή οργάνωση και παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, καλύπτονται όλες οι ανάγκες για παροχή καθολικής και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτησης  όλων των αδύναμων συμπολιτών μας σε κάθε σημείο του Δήμου μας.

Για την Δημοτική Αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καθημερινά οι τριάντα τρεις  (33) εργαζόμενοι του «ΒσΣ» Λευκάδας, επισκέπτονται τα σπίτια αδύναμων, ανήμπορων,  ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ συμπολιτών μας, μεριμνώντας και εξασφαλίζοντας την κάλυψη βασικών αναγκών φροντίδας, ακόμη και στα δυσπρόσιτα νησάκια Κάλαμος και Καστός.

Επίσης, ιδιαίτερη και εξαιρετικά αποτελεσματική από την πρώτη στιγμή, ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα και καθοριστική η συμβολή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και δυσκολιών μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 17ηςΝοεμβρίου 2015.

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, σε αντίθεση με το παρελθόν, για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπήρξε μέριμνα από την πολιτεία. Με το άρθρο 49 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/4-12-2015), παρατάθηκε η λειτουργία του έως 31-12-2016, ενώ με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 60.000.0000 ευρώ καλύφθηκαν και οφειλές 5.000.000 ευρώ που είχαν συσσωρευτεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιπλέον, με το άρθρο 5 του ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α΄/15-4-2016) διευκολύνθηκαν οι Ο.Τ.Α. τόσο για την είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όσο και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό συνέβαλε στην εξάλειψη των συχνών και μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνταν στην καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Επίσης στα θετικά μπορεί να προστεθεί καταρχήν και η εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για δημιουργία νέου δικτύου πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, το οποίο θα αποτελεί μια μόνιμη δομή φροντίδας συνολικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμότητες και να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία κυρίως σχετίζονται με την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ομαλή συνέχισή του. Συνέπεια αυτού είναι η διαρκής παράταση της αβεβαιότητας τόσο από την πλευρά των ωφελούμενων κοινωνικών ομάδων όσο και από τους εργαζόμενους του προγράμματος.

Ως Δήμος Λευκάδας εκτιμούμε ότι τέτοιου είδους και επιπέδου κοινωνικές υπηρεσίες με εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες  και έχουν καταξιωθεί στη πράξη εδώ και πολλά χρόνια, θα πρέπει να διασφαλιστούν μόνιμα.Με αυτό τον τρόπο θα στηριχθούν αποτελεσματικά όλοι οι αδύναμοι συμπολίτες μας και ειδικότερα ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ.

Τέλος θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» πρέπει επιτέλους να ενταχθεί σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας με τρόπο που να μην πλήττεται η λειτουργία του, να διασφαλίζεται η παροχή των πολύ σημαντικών κοινωνικών υπηρεσιών του και να εξασφαλίζεται, σε μόνιμη βάση, η συνέχιση της εργασίας των πάνω από 3.000 απασχολούμενων, χωρίς τη βάσανο της ετήσιας ανανέωσης των συμβάσεών τους.

 

 

Θανάσης Περδικάρης                                                        Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

 

 

Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.                               Δήμαρχος Λευκάδας