Οδικά έργα ύψους 596.510,57ευρώ στη Λευκάδα

Την σύμβαση κατασκευής του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας” υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 596.510,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014ΕΠ52200002. Εκτελείται δε σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ένταξη υποέργων στο έργο “Συντήρησης Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

Ο ανάδοχος που αναδείχθηκε, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρατήσεων και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη  νομοθεσία, ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 180 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.