Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο της διάνοιξης του δρόμου προς τους Εγκρεμνούς και το Πόρτο Κατσίκι

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι μετά και την συμπληρωματική έκπτωση που κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις Α’ Φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών και Πόρτο Κατσίκι της Νήσου Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.640.000 ευρώ.

Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραλίας Εγκρεμνών μήκους 1,12 km περίπου, η οποία κατά κανόνα διαμορφώνεται επί της υφιστάμενης χάραξης.

(β) Αποκατάσταση κλίμακας πρόσβασης πεζών στην παραλία Εγκρεμνών, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου εξοπλισμού ασφαλείας των πεζών.

(γ) Αποκατάσταση τμήματος μήκους 150 μέτρων περίπου της οδού πρόσβασης παραλίας Πόρτο Κατσίκι και της κλίμακας από το χώρο στάθμευσης στο ακρωτήριο.

(δ) Ειδικά τεχνικά έργα, ήτοι τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι από συρματοκιβώτια & φράκτης προστασίας από λιθοπτώσεις, φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων και επενδύσεις προστασίας πρανών (όπου απαιτηθούν), οπλισμένα επιχώματα κλπ.

(γ) Λοιπά σύνοδα έργα, δηλαδή διαμήκη και εγκάρσια έργα αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης (σωληνωτοί οχετοί, επενδεδυμένες αβαθείς τάφροι, κλπ), έργα  σήμανσης- ασφάλισης κλπ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


 

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΕΓΚΡΕΜΝΩΝ-ΚΑΙ-ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ