Οριοθετήθηκαν η χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα σε Βασιλική και Περιγιάλι

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι με διαδοχικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οριοθετήθηκαν οι χώροι με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων Βασιλικής και Περιγιαλίου.

Στην πράξη, η ολοκλήρωση των διαδικασιών συνεπάγεται ότι ο Δήμος Λευκάδας, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας (ΔΛΤΛ), έχει πλέον τη χρήση και εκμετάλλευση των ζωνών και τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει για τη βελτίωση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών (ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα, παροχή ρεύματος, νερού κτλ), με παράλληλη περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των περιοχών. Επίσης, η αξιοποίηση θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη προς όφελος του ΔΛΤΛ που λειτουργούν ανταποδοτικά και θα σημάνουν την περαιτέρω αναβάθμιση των λιμένων.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών του νησιού, όπως επίσης της ανάπτυξης και προσέλκυσης θαλάσσιου τουρισμού.

Η οριοθέτηση σε Βασιλική και Περιγιάλι έρχεται λίγο μετά την αποσαφήνιση των ζωνών στο Νυδρί, ενώ εντός του επόμενου διαστήματος ακολουθεί και η σχετική απόφαση για τη Νικιάνα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί από μεριάς ΔΛΤΛ όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Για τα υπόλοιπα μη χαρακτηρισμένα λιμάνια του Δήμου, στο σύνολο οκτώ, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο βυθομετρικών μελετών ώστε να συμπληρωθούν οι φάκελοι και να υποβληθούν με τη σειρά τους για έγκριση.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ