Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του επερχόμενου δημοτικού συμβουλίου είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση νέων θέσεων για τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολείμματος της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και τις προφανείς νομικές και διοικητικές αγκυλώσεις που θα παρουσίαζε η επιχειρούμενη κατασκευή ΧΥΤΥ στον Αμμόκαμπο Εγκλουβής, αλλά και σε άλλα σημεία, η δημοτική αρχή φαίνεται να προχωρά σε νέα μελέτη.

Η νέα θέση θα βρίσκεται και αυτή εντός του Δήμου Λευκάδας, ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει το ανοικτό ενδεχόμενο της συνεργασίας με όμορες περιφέρειες για τη μεταφορά και απόθεση των υπολειμμάτων της ΜΟΠΑΚ.