Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Βρεφικούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση  Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» (μέσω ΕΣΠΑ) το οποίο είναι επιδοτούμενο για τους ωφελούμενους.

Οι γονείς – ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από 12/7/2016 έως και 29/7/2016 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ και το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων – υποψήφιων ωφελούμενων, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους διευκολύνουν σε ότι αφορά τις διαδικασίες, σύμφωνα πάντα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Πληροφορίες

ΔΕΠΟΚΑΛ : 2645360517

Ν.Π.Δ.Δ. : 2645360524

Από το Δήμο Λευκάδας