Πρόσκληση για συμμετοχή εργαζομένων σε επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας γνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης τόσο των επαγγελματιών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα επιμορφωτικά σεμινάρια οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα σεμινάρια που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν την «Οργάνωση και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων» καθώς και το «Customer Service – Customer Loyalty. Τεχνικές και δράσεις αποτελεσματικής ικανοποίησης πελατών», είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα θα λάβει ως αμοιβή  το ποσό των 160,00 € καθαρά, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί (με ΙΚΑ) έως 25 εργαζόμενους.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα εν λόγω σεμινάρια και να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν καλώντας στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου 2645022686 (αρμόδια υπάλληλος Χαλικιά Μάρθα).

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης