Βίντεο από τη στιγμή της ρυμούλκησης της φλεγόμενης θαλαμηγού στο Νυδρί

Βίντεο από τη στιγμή που η φλεγόμενη θαλαμηγός ρυμουλκείται μακρυά από το λιμάνι του Νυδριού από το ΝΥΔΡΙ ΣΤΑΡ ΙΙΙ.

Ακόμη ένα βίντεο με το φλεγόμενο πλοίο εκτός λιμένα.