Ανακοίνωση σχετικά με την προσβασιμότητα στον ιστότοπο www.lefkada.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

 

Λευκάδα, 19 Σεπτέμβρη 2016

 

Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι το τεχνικό πρόβλημα προσβασιμότητας του επίσημου ιστότοπου του Δήμου Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr) αποκαταστάθηκε. Από σήμερα η διαδικτυακή πύλη του Δήμου μας, το κομβικό σημείο διάχυσης της πληροφορίας στους δημότες και επισκέπτες, είναι ενεργό και προσβάσιμο πλήρως.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Ενημέρωση 19/9/2016 6:38 μμ: Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτή.