Ανακοίνωση της ΔΕΠΟΚΑΛ για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας λειτουργεί, από 1η Σεπτεμβρίου 2016, με δύο βάρδιες προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με την μετατροπή της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας από δύο (2) τετράωρες πρωϊνές βάρδιες σε δύο (2) οκτάωρες (πρωϊνή, απογευματινή)    και την πρόσληψη του αναγκαίου επιπλέον προσωπικού, η ΔΕΠΟΚΑΛ καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες για την περίοδο 2016-2017.

Στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ έχουν γίνει δεκτοί και φιλοξενούνται τριάντα επτά (37) ωφελούμενοι, όσες ακριβώς ήταν και οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017».

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΟΚΑΛ